English

Beeld van een met diamanten bezette kroon en kindje dat ernaast staat