Milieuonderzoek

Het PIH ondersteunt gemeenten met een team van deskundigen en met laboanalyses.

Burgers kunnen bij het PIH terecht voor onderzoek van putwater of van hun groentetuin.

Het PIH heeft als taak het bevorderen van de gezondheid en van een kwalitatieve leefomgeving. Het PIH ondersteunt niet enkel het provinciale beleid maar ook de gemeenten, de Vlaamse overheid, de politiezones.

Labo-onderzoek focust op water en bodem. Er is milieuexpertise rond water, bodem, milieuwetgeving, geluid en trillingen. Het PIH doet onderzoek naar de relatie tussen milieu en gezondheid en registreert aangeboren afwijkingen.

19 789 stalen analyseerde het PIH labo in 2013
191 190 analyses voerde het PIH labo uit in 2013
183 kleuters en lagere schoolkinderen uit Moretusburg krijgen in 2014 een vingerprik, om lood in bloed te bepalen
300 baby's worden opgevolgd in het kader van de 3XG studie