Reserveer je fuifbus

WIE KAN EEN FUIFBUS AANVRAGEN?

Je kan een fuifbus aanvragen als je een fuif organiseert met je jeugd-, sport-, cultuur- of studentenvereniging uit de provincie Antwerpen. Jouw vereniging moet erkend zijn door een gemeente uit de provincie of door het provinciebestuur zelf en dit kan je ook bewijzen.

 

HOE VRAAG JE EEN FUIFBUS AAN?

Je dient minstens twaalf weken op voorhand het volledige digitale aanvraagformulier in.

Dit bevat ook een concreet voorstel over het rijtraject en de stopplaatsen van de fuifbus.

De toekenning van een fuifbus is afhankelijk van de beschikbaarheid van fuifbussen. Dus tijdig je aanvraag doen is de boodschap.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Om in aanmerking te komen voor een fuifbus voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • Je aanvaardt het reglement van de fuifbussen.
  • Je organiseert een fuif (geen sportevenement, optreden, festival …). Het gaat meestal om een openbare dansgelegenheid waar (meestal) elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.
  • Jouw fuif vindt plaats in de provincie Antwerpen.
  • Je verwacht op jouw fuif minstens 500 bezoekers.
  • De fuiflocatie en de haltes zijn vlot bereikbaar voor de fuifbus.
  • Als fuiforganisator of fuifbusbegeleider mag je geen enkele vorm van toegangs- of gebruiksgeld vragen aan de gebruikers van de bus.
  • De provincie moet altijd toegang krijgen tot de fuif en de fuifbus om het gebruik ervan te controleren.
  • Ten laatste twee weken na de fuif bezorg je een beknopte evaluatie over de fuifbus aan de provincie.
  • Duurzaam en verantwoordelijk gebruik van de fuifbus is gratis. Wel wordt schade/vandalisme aangerekend.

De fuifbus vervoert fuifgangers uit de nabije omgeving van de fuiflocatie. Het parcours verbindt belangrijke plaatsen en duurt maximum een uur. De fuifbus rijdt maximum acht uur, waaronder een uur pauze.

 

HOE ANNULEER JE EEN FUIFBUS OF GA JE IN BEROEP?

Als je een geboekte fuifbus wil annuleren, doe je dit schriftelijk en ten laatste veertien dagen voor de fuif plaatsvindt.

Tegen elke beslissing die in het kader van dit reglement wordt genomen, kan er ‘administratief beroep’ worden aangetekend. Dit gebeurt met een schriftelijk en voldoende gemotiveerd bezwaarschrift, gericht aan deputatie.