Sportopleidingen

Het nieuwe vormingsaanbod ligt voor je klaar!

Organiseren en coördineren van sportieve vormingen is en blijft een belangrijke dienstverlening van het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) van de provincie Antwerpen. Zo willen we samen met jouw sportclub, jouw school of jouw gemeente de professionele omkadering en de sportbegeleiding verbeteren. Bekijk snel de vormingsbrochure van het najaar van 2016. Hierin vind je een sportief opleidingsaanbod voor sportbestuurders, leerkrachten, trainers, vrijwilligers en iedereen die sportief wil bijleren. Er is voor ieder wat wils in het uitgebreide aanbod aan sportbestuurlijke, sportmedische, sporttechnische én G-sportvormingen.

  • De sportbestuurlijke onderwerpen komen voornamelijk tot stand met Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie vzw. De ‘Dag van de sportclubbestuurder’ biedt ook dit jaar een uitgebreid programma. Andere vormingen hebben tot doel het positief klimaat tijdens het sporten te verhogen: een correcte communicatie, waarderend coachen, een positief antwoord op pestgedrag staan in deze vormingen centraal!
  • Bij de sportmedische onderwerpen zien we naast ‘EHBO’ en ‘Rugscholing’, enkele thema’s met aandacht voor sport en voeding.
  • De sporttechnische bijscholingen bieden een gevarieerd aanbod voor trainers, coaches, leerkrachten lichamelijke opvoeding en personeel van sportdiensten.
    Kleuters en jongeren staan dit najaar in de kijker bij heel wat vormingen: een cursus ‘Bewegingsanimator’, een opleiding ‘Multimove’, meerdere cursussen (kleuter)dans, een infosessie ‘Wanneer en hoe kies je een gepaste sportclub voor je kind’, een workshop Motorische ontwikkeling- Multi skillz 1.0’ en nog veel meer.
  • Met het G-sportvormingsaanbod informeren we trainers, begeleiders en leerkrachten Lichamelijke Opvoeding. over specifieke handicaps en gedragsstoornissen. We geven de cursisten inzicht in de verschillende handicaps en leren hoe ze best met deze sporters omgaan. De deelnemers krijgen heel wat praktische tips, zowel in functie van communicatie als in didactische aanpak!
    De jaarlijkse studiedag belooft ook dit jaar interessant te worden! Originele bewegingsspelen, Kung Fu en G-dans staan al zeker op het programma.  

Bekijk dus snel het volledige aanbod en ontdek welke vormingen jou interesseren! Maak je keuze en schrijf je meteen online in. Snel en makkelijk.

Voor organisatoren van vormingen

We werken momenteel samen met partners zoals ISB, Dynamo Project, Rode Kruis Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool, VOCE, SVS, Athlete’s care Antwerpen, Vlabus. Ben je een federatie, club, sportdienst of een andere organisaties en organiseer je één of meerdere sportvormingen die plaatsvinden in de provincie Antwerpen en open staan voor iedereen? Geef dan de vormingen door. We nemen de vorming mee in de brochure en plaatsen ze ook online in de opleidingskalender.

Inschrijvingsvoorwaarden vormingen APB Sport

Schrijf je tijdig in (minstens één week vóór de vorming). De inschrijving gebeurt online.
Voor sommige vormingen is het aantal deelnemers beperkt. Indien het maximum aantal deelnemers bereikt is, kom je op een reservelijst. Na je inschrijving ontvang je een factuur. De betaling gebeurt enkel op basis van deze factuur vóór de vorming!
Kun je door omstandigheden toch niet deelnemen, verwittig dan tijdig. Zo beperk je de annuleringskosten (0% bij annulering van minstens veertien dagen vóór de vorming, 100 % vanaf één week vóór de vorming of bij afwezigheid). In geval van ziekte (toeleveren medisch attest) worden geen kosten aangerekend.