Land- en tuinbouw

Kennis en expertise voor land- en tuinbouwsector

We delen ook kennis en expertise zodat de landbouwer zijn bedrijf optimaal en duurzaam kan runnen. De provincie Antwerpen heeft hiervoor twee eigen onderzoekscentra: de Hooibeekhoeve waar praktijkonderzoek gedaan wordt naar melkvee en voedergewassen, en het Proefbedrijf Pluimveehouderij dat onderzoek doet naar het houden van leghennen en vleeskuikens.

Daarnaast subsidieert het provinciebestuur nog drie andere praktijkcentra in hun werking: vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassen, vzw Proefstation voor de Groenteteelt en vzw Proefcentrum Hoogstraten.

Land- en tuinbouwsector in cijfers

Wil je weten hoeveel landbouwproducten er jaarlijks geproduceerd worden in onze provincie? Of hoeveel varkensbedrijven er zijn? Je vindt het antwoord in onze publicatie 'Landbouw in cijfers'. Wil je graag een exemplaar in de bus? Stuur dan een mailtje naar landbouw@provincieantwerpen.be.

3391 hectare aardappelen in onze provincie