Doortrekkersterreinen in de provincie

Doortrekkersterrein: wat en voor wie?
Honderden families van woonwagenbewoners - Belgische voyageurs, Roms, woonwagenbewoners uit onder andere Frankrijk, Engeland en Nederland - trekken jaarlijks in Vlaanderen rond met hun woonwagen. Ze kunnen terecht op doortrekkersterreinen in Asse, Beersel, Gent en Kortrijk. Die terreinen zijn bedoeld en ingericht om tijdelijk woonwagens te plaatsen. Op die terreinen is er slechts ruimte voor 70 standplaatsen, terwijl er nood is aan veel meer plaatsen. Vlaanderen moedigt de provincies, steden en gemeenten aan om bijkomende doortrekkersterreinen te realiseren. Hierdoor hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te gaan staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn en wordt overlast vermeden.

Waarom op deze locatie?
Het terrein langs de Vosselaarseweg dat grenst aan de bestaande carpoolparking en Het GielsBos in Lille blijkt een geschikte locatie. Zowel de goede bereikbaarheid langs de E34, de ligging in gebied bestemd voor openbaar nut, en de nabijheid van dorpskernen zijn optimaal voor de inrichting van een doortrekkersterrein.

Wat is de planning?
De Vlaamse overheid financiert 100% van de aanleg en inrichting. Er worden 25 standplaatsen voorzien, wat goed is voor het beheer. De provincie waakt samen met de betrokken gemeenten over de goede inrichting van het terrein, het beheer en toezicht op het terrein, alsook de ordehandhaving rond het terrein. De ervaringen die opgedaan werden bij de inrichting, regelgeving en beheer van de bestaande doortrekkersterreinen worden meegenomen. De provincie stelt een terreintoezichter aan die instaat voor de registratie van de woonwagenbewoners en het naleven van de regels. 

In het voorjaar van 2017 vraagt de provincie een omgevingsvergunning (vroegere bouw- en milieuvergunning) aan. Deze procedure omvat onder andere een openbaar onderzoek. De werken zelf gaan begin 2019 van start. We hopen het terrein in het najaar van 2019 te openen.

31/01/17: buurtinformatievergadering
De provincie Antwerpen, de gemeenten Lille, Vosselaar en Beerse en Het GielsBos organiseren op dinsdag 31 januari 2017 om 19.30 uur de tweede buurtinformatievergadering over het doortrekkersterrein. Deze vergadering vindt plaats in het ontmoetingscentrum van Het GielsBos, Vosselaarseweg 1 in Gierle (Lille). We stellen daar graag het ontwerp van het toekomstige doortrekkersterrein voor. Geïnteresseerden zijn welkom.

Meer informatie? 
doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be - 0478 26 98 82.
Je vindt ook meer informatie via 'de veelgestelde vragen'.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via mail naar doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be.

 

70 Zoveel standplaatsen zijn er momenteel in Vlaanderen