Gebiedsgericht beleid

Dat doen we rond verschillende thema’s zoals natuur, recreatie, mobiliteit, wonen, cultuur, … Samen met alle betrokkenen (gemeenten, inwoners, verenigingen, bedrijven, Vlaamse overheid, …) zoeken we naar een gemeenschappelijke visie en aanpak. Op basis daarvan voeren we concrete acties uit.

57 gemeenten actief in gebiedsprogramma’s