Subsidies voor collectiebeherende instellingen - aanvraag ook online mogelijk

Voor wie

Lokale collectiebeherende instellingen zijn lokale erfgoedbeherende instellingen zoals musea, culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken, die ofwel het kwaliteitslabel bezitten én ingedeeld zijn bij het lokale niveau, ofwel het kwaliteitslabel nog niet bezitten. Regionaal en landelijk ingedeelde collectiebeherende instellingen komen niet in aanmerking voor een ondersteuning op basis van dit reglement.

Hoe

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet je een dossier indienen via het erfgoedloket van de dienst Erfgoed. Dit dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten.

In het reglement kun je lezen hoe je het dossier moet opstellen. Dit reglement kun je samen met de vereiste formulieren hieronder downloaden.

Aanvraag

Aanvragen voor deze subsidie dienen toe te komen bij het Erfgoedloket uiterlijk drie maanden vóór de aanvang van het project.

Om je aanvraag in te dienen, kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Per post: Provincie Antwerpen, Erfgoedloket, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • Per e-mail: erfgoedloket@provincieantwerpen.be (verzending per e-mail volstaat als de vereiste handtekeningen op het document staan)

Downloads