Subsidies voor erkende regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen

Voor wie

Het reglement heeft als algemene doelgroep de erkende collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen. Dit zijn de instellingen die door de Vlaamse overheid werden erkend met een kwaliteitslabel, op basis van de in het Erfgoeddecreet voorgeschreven kwaliteitsnormen voor erfgoedbeherende instellingen.

Hoe

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet je een dossier indienen via het erfgoedloket van de dienst Erfgoed. Dit dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten.

In het reglement kun je lezen hoe het dossier opgesteld moet worden. Dit reglement kun je samen met de vereiste formulieren hieronder downloaden.

Downloads

Volgende