Subsidies voor lokale erfgoedhouders - aanvraag ook online mogelijk

Voor wie

Lokale erfgoedhouders zijn verenigingen, instellingen of organisaties die door hun aard en geschiedenis momenteel zorg dragen voor waardevol erfgoed (zoals heemkundige kringen, gilden, kerkbesturen, …), maar het erfgoedbeheer niet als kerntaak hebben.

Hoe

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet je een dossier indienen bij de dienst Erfgoed. Dit dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten.

In het reglement kun je lezen hoe je het dossier moet opstellen. Dit reglement kun je samen met de vereiste formulieren hieronder downloaden.

Aanvraag

Aanvragen voor deze subsidie dienen toe te komen bij het erfgoedloket uiterlijk drie maanden vóór de aanvang van het project.

Om je aanvraag in te dienen, kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Per post: Provincie Antwerpen, Erfgoedloket, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • Per e-mail: erfgoedloket@provincieantwerpen.be (verzending per e-mail volstaat als de vereiste handtekeningen op het document staan)

Downloads

Volgende