Welzijn en gezondheid

Hoe doen we dat?

We zetten initiatieven op rond samenleven en kansen. Daarmee willen we de kwaliteit van het samenleven verbeteren en maatschappelijke participatie stimuleren (met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen).

We werken ook rond zorg, hulp en preventie. We willen het zorg- en hulpverleningsaanbod (voor kinderen, ouderen, gezinnen, personen met een beperking, fysieke en geestelijke gezondheid) mee uitbouwen. We besteden ook aandacht aan preventie en vermaatschappelijking van de zorg.

In het kader van onze opdracht rond sociale planning actualiseren we regelmatig het sociaal kompas dat meer dan 60 indicatoren op gemeentelijk niveau bevat. Ze zijn bruikbaar voor omgevingsanalyses en beleidsopvolging. Daarnaast werken we ook thematische studies uit.

In de provinciale sociale kaart vind je een overzicht van gegevens van welzijns- en gezondheidsorganisaties in de provincie Antwerpen.

Ten slotte willen we ook impulsen geven aan vernieuwende projecten via onze subsidies.