Beschikbare skip links


Jachtverloven

Inwoners van de provincie Antwerpen (alsook van het Waals gewest en het buitenland) kunnen Vlaamse jachtverloven en –vergunningen aanvragen bij de dienst Jachtverloven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te Antwerpen. Afhankelijk van het soort aanvraag dat je wilt indienen, moet je een bepaalde werkwijze volgen.

Aanvraag jachtverlof eerste keer

Als je voor de eerste keer een jachtverlof aanvraagt, moet je je persoonlijk aanbieden aan het loket van de dienst Jachtverloven, 13de verdieping, Lange Kievitstraat 111-113 bus 10 te 2018 Antwerpen. Het loket is op dinsdag en donderdag geopend van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30.

Volgende documenten moet je meebrengen: 

  • originele jachtgetuigschriften theorie en praktijk Vlaams Gewest
    of origineel jachtgetuigschrift Waals Gewest, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk (Frankrijk vanaf 2003) of Oostenrijk of origineel jachtverlof Vlaams Gewest, Waals Gewest, Nederland of Luxemburg (laatste validatie niet ouder dan 10 jaar)

  • één recente pasfoto (volgens de standaardnormen) 

  • origineel bewijs van betaling van 150 euro (jachtverlof geldig elke dag) of 105 euro (jachtverlof enkel geldig op zondag)
    betaling op ING-rekeningnummer BE15 3751 1109 8930 van de Vlaamse Overheid, ANB, Jachtverloven, 1000 Brussel  (Bic/Swift-code : BBRUBEBB) 

  • origineel uittreksel uit strafregister, model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, met vermelding: 'bestemd voor aanvraag jachtverlof', niet ouder dan twee maanden 
    (inwoners van Nederland: originele verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan twee maanden). 

  • origineel Nederlandstalig drieluik verzekering (geldig in België gedurende het hele jachtseizoen: van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar)

 

Aanvraag ‘verlenging’ van een al eerder uitgereikt jachtverlof

Je jachtverlof 'verlengen' kan enkel schriftelijk. Je moet het formulier tot aanvraag jachtverlof opsturen naar de dienst Jachtverloven samen met onderstaande documenten:

  • origineel bewijs van betaling van 150 euro (jachtverlof geldig elke dag) of 105 euro (enkel geldig op zondag)
    betaling op rekeningnummer BE15 3751 1109 8930 van de Vlaamse Overheid, ANB, Jachtverloven, 1000 Brussel  (Bic/Swift-code : BBRUBEBB)

  • origineel uittreksel uit strafregister, model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, met vermelding: 'bestemd voor aanvraag jachtverlof', niet ouder dan twee maanden (inwoners van Nederland: originele verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan twee maanden).

  • origineel Nederlandstalig drieluik verzekering (geldig in België gedurende het hele jachtseizoen: van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar) 

  • in voorkomend geval ook de verklaring van houder/medehouder van het jachtrecht, in drievoud (deze verklaring kun je onderaan deze pagina downloaden)

  • je oude jachtverlofkaart (zonder groene valideringsstrookjes) maar enkel indien ze werd uitgereikt in 2003 (datum uitreiking : zie voorzijde jachtverlofkaart onder foto)

Onderaan deze pagina kun je het aanvraagformulier voor de verlenging van een jachtverlof downloaden.

Aanvraag jachtvergunning voor een genodigde (max. 5 dagen)

Een jachtvergunning voor een genodigde kun je schriftelijk aanvragen, maar de gastheer, genodigde of kennis van één van beiden kan zich ook persoonlijk aanbieden aan het loket van de dienst Jachtverloven, 13de verdieping, Lange Kievitstraat 111-113 bus 10 te 2018 Antwerpen.  Het loket is op dinsdag en donderdag geopend van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30. Om een vergunning te kunnen bekomen, moet de genodigde buiten het Vlaams Gewest wonen (dus in Brussel, het Waals Gewest of in het buitenland).

De gastheer, die zelf een jachtverlof bekomen heeft bij de dienst Jachtverloven te Antwerpen, vult het aanvraagformulier in en ondertekent het. Een familielid of kennis van de gastheer moet het aanvraagformulier mee ondertekenen. Dit formulier moet bezorgd worden aan de dienst Jachtverloven, samen met onderstaande documenten:

  • bewijs van betaling van 40 euro op rekeningnummer BE15 3751 1109 8930 van de Vlaamse Overheid, ANB, Jachtvergunningen, 1000 Brussel  (Bic/Swift-code : BBRUBEBB)

  • bewijs van verzekering van de genodigde (hij/zij moet verzekerd zijn in België tijdens de dagen dat de jacht doorgaat) 

  • twee identieke pasfoto’s van de genodigde (volgens de standaardnorm) 

  • fotokopie van het jachtverlof van het land van verblijf of herkomst van de genodigde

Onderaan deze pagina kun je het aanvraagformulier downloaden.

Meer info?

Dienst Jachtverloven

tel.: 03 224 97 83
fax: 03 224 97 98