Bovenlokale culturele initiatieven

Zo bouwden we samen aan een gevarieerd en kwalitatief cultuuraanbod in de provincie.

Heel wat thema's kwamen aan bod:

 • kunsten
 • erfgoed
 • letteren
 • sociaal-cultureel werk
 • cultuur-communicatie
 • circus 
 • ...

In 2017 kregen 96 projecten een toelage voor hun bovenlokaal cultureel project. Je kunt er zeker nog van genieten tot in 2018!

Projecten die aanvangen in 2018 of 2019:

De provincies zijn vanaf 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor cultuur. Voor projecten die pas in 2018 aanvangen kan je daarom niet meer bij de provincie terecht voor subsidie.

In afwachting van een nieuw Vlaams decreet (en definitieve subsidiereglementen) voorziet de Vlaamse Overheid in een gelijkaardige subsidie tot eind 2020. Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaanderen.

Dit transitiereglement van Vlaanderen voorziet vier indieningsdata in de komende twee jaar. De deadlines zijn:

 • 1 oktober 2017 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018)
 • 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018)
 • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)
 • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).
96 bovenlokale projecten genieten in 2017 van provinciale ondersteuning