Fotomuseum Provincie Antwerpen

Tentoonstellingen

Ontdek drie keer per jaar een reeks nieuwe tentoonstellingen in het FOMU. Zowel nationale als internationale en zowel jonge fotografen als gevestigde waarden komen aan bod.
In thematische tentoonstellingen krijg je de eigen collectie van het FOMU te zien. Vaak duiken de stukken ook op tijdens andere tentoonstellingen die het FOMU presenteert. 

Enkele voorbije expo's: Weegee. Murder is My Bussiness / Congo (belge) van Carl De Keyzer / The Sochi Project van Rob Hornstra & Arnold van Bruggen / You ain’t Seen Nothing yet (muziekfotografie) / Mediterranean. The Continuity of Man van Nick Hannes.

De lopende tentoonstellingen vind je onderaan in de kalender terug.

Publieksaanbod

Bij elke tentoonstelling van het FOMU kun je deelnemen aan tal van publieksactiviteiten zoals workshops, rondleidingen en lezingen voor jong en oud. 

Heel wat van de activiteiten vind je onderaan in de kalender terug, maar kijk zeker ook op de website van het Fotomuseum www.fomu.be

Scholenaanbod

Ook leerkrachten zijn met hun klas hartelijk welkom in het FOMU. Het aanbod voor scholen vind je elders op onze website. 

 

Beleid

Het FOMU inspireert zijn bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid dragen we onze collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen. Dat geeft ons een steets sterkere positie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

Het FOMU geeft prioriteit aan:

  • Aandacht voor digitalisering
  • Focus op conservatie en restauratie
  • Toekomstgericht en up-to-date beleid
  • Internationale werking
  • Focus op jongeren

Coverfoto: Nicholas Nixon, The Brown Sisters, Cincinnatti, Ohio, 1981 © Nicholas Nixon / Fotomuseum Antwerpen

1 007 200 stukken in totaal telt de collectie van het FOMU

Bezoek de website

Op de website van het Fotomuseum ontdek je alle lopende en toekomstige tentoonstellingen, het publieksaanbod en nog veel meer!