Streekgericht Bibliotheekbeleid

Bibliotheken uit onze provincie kunnen bij de provincie Antwerpen terecht voor: 

  • Het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Dit softwarepakket biedt bibliotheken en hun gebruikers een moderne en gebruiksvriendelijke bibliotheekcatalogus waar je kunt kiezen uit bijna een miljoen uit te lenen items in alle aangesloten bibliotheken.

  • Bibliotheken die intergemeentelijk samenwerken, ontvangen subsidies. Zo stimuleert de provincie schaalvergroting in de bibliotheeksector. 
3.207.250 bezoeken kregen de bibliotheken in de provincie Antwerpen in 2012
95% van onze inwoners heeft een bib die is aangesloten op ons bibliotheeknetwerk