Advies en ondersteuning

Bevorderen van structurele samenwerking tussen openbare bibliotheken

Samenwerken biedt kansen om de kwalitatieve lokale dienstverlening te blijven garanderen of zelfs te verbeteren. Ook bij openbare bibliotheken.

Vanuit de provincie bieden we advies, trajectbegeleiding en project- of werkingssubsidies om in een structureel regionaal netwerk tot schaalvoordeel te komen.

Doelgroepenwerking

Bibliotheekgebruikers met leesmoeilijkheden hebben specifieke noden. Om hen te ondersteunen namen we de laatste jaren volgende initiatieven: 

  • Voor kinderen met dyslexie en andere leesproblemen is het Makkelijk Lezen Plein (MLP) concept ontwikkeld.
  • In samenwerking met de Luisterpuntbibliotheek kreeg elke bib kosteloos een collectie Daisy-luisterboeken.

Uitleen IT-materialen

Organiseert je bibliotheek een computercursus of andere activiteit waarbij je pc's nodig hebt, ontleen dan gratis een laptopklas bij onze dienst. Of laat je lezers kennis maken met e-readers via een gratis pakket e-readers. Neem contact op met Linda Ooms voor meer informatie. Gebruik onderstaand document om een reservatie aan te vragen.