Detailhandelscoaches

Experten van de provincie Antwerpen begeleiden de steden en gemeenten met het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan. Ze geven je een klare kijk op de detailhandelssituatie in jouw gemeente, zoals die vandaag is, maar ook die van gisteren en zelfs die van morgen. De basis daarvan is de provinciale visie detailhandel.

 

Maar hoe ga je daar mee aan de slag? Je kan daarvoor als lokale overheid beroep doen op één van onze detailhandelscoaches. Zij komen ter plaatse en werken samen met de betrokken schepenen, ambtenaren en handelaars een traject uit op maat van je stad of gemeente. Ze begeleiden gemeentebesturen in de opmaak van een strategisch commercieel plan, inclusief een beleidsvisie:

  • in een kort traject waarvan de duur afhangt van de omvang van je gemeente, het aanwezige handelsapparaat en de mate waarin je klanten uit andere gemeenten aantrekt,
  • samen met twee of meer (buur)gemeenten in een traject op lange termijn, met mogelijkheden om tot op actieniveau de lijnen uit te zetten en een visie en acties uit te werken over de gemeentegrenzen heen.

Vandaag hebben bijna 4 op 10 Antwerpse steden en gemeenten een overeenkomst voor een traject. Je kan permanent inschrijven op ons aanbod. De aanvraagprocedure is eenvoudig. Je kan ons contacteren op één van onderstaande mailadressen. Meer info over het begeleidingstraject kan je hieronder downloaden .

De coaches gebruiken voor hun opdrachten onder meer tools die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de interprovinciale studie detailhandel:

  • Elke gemeente krijgt toegang tot Locatus en dus zicht op het handelsaanbod in Vlaanderen.
  • Jaarlijks worden de gemeentelijke feitenfiches geactualiseerd, met lokale cijfers over vraag en aanbod.
  • De provincie berekent met behulp van RetailCompass de markruimte voor en de impact van nieuwe retail-ontwikkelingen.

Het Kennisnetwerk Detailhandel, dat bestaat uit de samenwerking van de vijf provincies en de Vlaamse overheid, realiseert zoveel mogelijk studies en tools. Cijfers over je eigen gemeente publiceren we op de gemeenschappelijke website van het kennisnetwerk Detailhandel.

De resultaten van onze studies, recente bevindingen over detailhandel in onze provincie vind je onder onze provinciale studies en artikels.

1 op 3 gemeenten doen al beroep op een detailhandelscoach
66 000 personen in de provincie Antwerpen werken in de detailhandel

Nieuws over detailhandel