Detailhandelsbeleid

Drukte op de Meir

Voor gemeentebesturen is het echter niet evident om de kernen een nieuwe impuls te geven, leegstand aan te pakken, met e-commerce om te gaan, een basisaanbod te voorzien voor alle inwoners, een gericht locatiebeleid te voeren en wildgroei in de periferie onder controle te krijgen. De provincie ondersteunt daarom de gemeentebesturen.

Provinciale visie

De provincie Antwerpen lanceerde een duidelijke provinciale visie detailhandel, die je hieronder kan downloaden. Ze ligt in de lijn van het Vlaams Integraal Handelsvestigingsbeleid, en is uitgeschreven in samenspraak met de vier andere Vlaamse provincies en Vlaio, in het kader van het gezamenlijk Kennisnetwerk Detailhandel.

De provincie kiest resoluut voor de toekomst: versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod, versnippering en verlinting tegengaan dankzij een selectief locatiebeleid. Lokaal zetten we daarom in op informatie en overleg, gespecialiseerde analyses en advies op maat, tot begeleiding op het terrein zelf:

  • Deze visie is het resultaat van de Interprovinciale Studie Detailhandel. Die biedt onder andere inzicht in het klantengedrag en in het toenemende onevenwicht op de markt van detailhandel. Het eindrapport van deze en andere studies vind je in onze kennisdatabank.
  • Sinds enkele jaren biedt de provincie enkele nuttige instrumenten aan de gemeentebesturen aan, zoals Locatus, de Feitenfiches en RetailCompass. Ze geven een actueel zicht op de evolutie van het aanbod, op de klantenstromen en op de impact van nieuwe retail-ontwikkelingen in je omgeving. Een overzicht van hoe deze tools kunnen ingezet worden en welke ondersteuning je mag verwachten van de provincie vind je in onze toolbox.
  • Heb je nood aan extra ondersteuning? Wil je de cijfers en instrumenten gebruiken om bijvoorbeeld een strategisch commercieel plan op te stellen maar heb je niet voldoende expertise? Nood aan een expert om je plannen ook ruimtelijk-economisch te vertalen? De gemeentebesturen in de provincie Antwerpen kunnen een beroep doen op een detailhandelscoach.