Laat je inspireren

Mivas vzw - ‘MIVAS academie in functie van extra tewerkstelling door competentieontwikkeling’

MIVAS biedt tewerkstelling op maat aan personen met een arbeidsbeperking. Het maatwerkbedrijf wilt een opleidingscentrum opzetten om de competenties van deze personen te versterken.
Mivas wil een beter beeld vormen van hun competenties, mogelijkheden en talenten, om deze verder te kunnen ontwikkelen. Allereerst wilt de organisatie door middel van competentieanalyses de haalbaarheid van taken inschatten. Daarna wordt er gewerkt aan competentieontwikkeling binnen de haalbare domeinen zodat de werknemers geheroriënteerd kunnen worden binnen MIVAS.

Subsidiebedrag: 80.000 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project : 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Lier

Bpost - ‘Inclusief duaal leren bij bpost: een diploma, een rijbewijs en een vast contract’

Met het gratis Inclusief Duaal Leertraject richt Bpost zich tot NEET-jongeren (not in education, employment or training) tussen 18-25 jaar. Zij krijgen 2 dagen per week les in een van de Centra voor volwassenonderwijs in heel Vlaanderen. 3 dagen per week doen ze ervaring op bij bpost.

Tijdens de lessen leren ze de postdiensten kennen, ontwikkelen ze hun computervaardigen en bouwen ze algemene kennis op. Tijdens de stage leren ze meer over het werk van postbode of sorteerder. Ze kunnen hun rijbewijs B halen. Na een succesvol traject krijgen de jongeren een vast contract bij Bpost aangeboden.

Subsidiebedrag: 85.000 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/02/2021-01/02/2022

Locatie: heel de provincie Antwerpen

De Enter vzw - Kringwinkel De Cirkel - ‘Traject C’

Kringwinkel De Cirkel wil verschillende doelgroepmedewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot vakbekwame vrachtwagenchauffeurs rijbewijs C. Zij zorgen voor het tijdens de opleiding voor het transport van de kringwinkel. Het project lost meerdere noden in: vrachtwagenchauffeur rijbewijs C is een knelpuntberoep en doelgroepmedewerkers kunnen hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt verbeteren.

De opleiding zal bestaan uit een voortraject waarin de doelgroep het rijbewijs C moet halen, een ervaringstraject met observatiedagen bij een regulier transportbedrijf en een doorstroomtraject in samenwerking met VDAB.

Subsidiebedrag: 59.810 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 3 jaar
Eerste projectjaar: 01/02/2021-01/02/2022

Locatie: Brecht en ruime omgeving.

Sociaal Engagement - Vestiging Antwerpen - ‘Fietsbieb 2.0.’

De fietsbieb zet tweedehandse kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken.

Fietsbieb 2.0 gaat nog een stap verder en wil ook inzetten op sociale tewerkstelling. Er zullen wijkwerkers ingeschakeld worden voor de uitbating van de fietsbiebs. Via sociale economie partner Groep Intro worden er mensen ingezet voor herstellingen aan de fietsen. De doelgroepmedewerkers nemen zowel transport, demontage en assemblage en de administratieve op zich.

Subsidiebedrag: 61.000 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 2 jaar
Eerste projectjaar: 1/1/2021-31/12/2021

Locatie: Antwerpen

OCMW Balen-Dessel-Mol-Retie - ‘Sterk werk’ 

Lokale werkgevers en de OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie slaan de handen in
mekaar in het project Sterk Werk. Een geletterheids- en een loopbaancoach gaan aan de slag
met de deelnemers om hun eigen competenties te (her)ontdekken en hun slaagkansen op een duurzame betaalde tewerkstelling te verhogen.

Subsidiebedrag: 63.500 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 1/01/2021-31/12/2021

Locatie: Kempen

Natuurwerk vzw -‘Re-integratie van kansengroepen via natuurbeheer op de Kolonies’

Doelgroepmedewerkers uit de sociale economie en uit de gevangenissen van Merksplas, Wortel en Hoogstraten voeren natuurbeheerstaken uit op de Kolonies van Merksplas en Wortel. Met dit project wilt Natuurwerk hen de kans geven een goede arbeidsattitude aan te kweken en werkervaring op te doen zodat ze later kunnen, dit ter voorbereiding van hun herintrede in de arbeidsmarkt. Ook de natuur krijgt dankzij dit project volop ontwikkelingskansen.

Subsidiebedrag: 77.000 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 1 jaar
Eerste projectjaar: 16/11/2020-15/11/2021

Partners: Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Merksplas, de Stad Hoogstraten, Agentschap Natuur en Bos en Natuurwerk vzw.

Locatie: Kempen

Beloon beter vzw - ‘Beloon beter’

Beloon Beter vzw is een ervaringscentrum met bakatelier dat dagbesteding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het atelier maakt deel uit van Buddy: een inclusief petfoodmerk dat verse, plantaardige hondenkoekjes verkoopt die met liefde bereid worden door bakkers met een verstandelijke beperking. De koekjes worden verkocht op lokale markten, evenementen en via retail (Bio-Planet, Colruyt-groep) In het ervaringscentrum kunnen medewerkers op eigen tempo hun talenten, verborgen mogelijkheden en skills ontwikkelen. Wanneer ze dat willen en er klaar voor zijn, kunnen ze doorstromen naar betaalde tewerkstelling bij Buddy bv.

Subsidiebedrag: 67.194 EUR

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Brasschaat

Werminval vzw - ‘W³: Werk & Welzijn op maat in Werminval’

Maatwerkbedrijf Werminval stelt vast dat, waar voordien haar begeleiding van doelgroepmedewerkers op het arbeidsproces zelf lag, er nu begeleiding op vele levensdomeinen van haar medewerkers nodig is. Huisvesting, gezondheid, relaties, algemeen welzijn veroorzaken veel turbulentie waardoor niet enkel werk vinden maar ook werk houden in het gedrang komen. Met dit innovatief project werkt Werminval aan 4 doelstellingen: zorg op maat (meerdimensionele dienstverlening), uitbouw van een deskundig zorgnetwerk, vorming van de begeleiders op haar werkvloer over de leefwereld van de doelgroepmedewerkers en beter afgestemde communicatie naar de doelgroepmedewerkers.

Subsidiebedrag: 66.248 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Antwerpen

Kras Jeugdwerk vzw - ‘Netid’

Kras is een jeugdwerkorganisatie die in verschillende Antwerpse wijken waar veel armoede en schooluitval heerst een gevarieerde vrijetijdswerking op poten zet. Kras vindt ook ‘werk’ essentieel om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom creëert de organisatie ruimte voor tewerkstelling van jongeren met een LDE (lokale diensteneconomie)-profiel . Zij kunnen 1 tot 5 jaar werkervaring opdoen bij Kras. De organisatie wilt naast de reguliere begeleiding die ze nu al voorziet LDE’ers ook intensiever begeleiden aan de hand van een persoonlijke netwerktool, Netid (Net = netwerk, vangnet. id = identiteit, paspoort, persoonlijk, uniek en op maat). Dankzij Netid kan de LDE’er ook na de tewerkstelling bij Kras een beroep doen op vertrouwenspersonen, professionele hulp of een persoonlijk netwerk. Kras zal hiervoor samenwerkingsverbanden met professionele partners opzetten.

Subsidiebedrag: 20.823 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Antwerpen

Addspice - ‘The Social Shift’

The Social Shift wilt een brugfunctie vormen tussen het werkveld van sociale economie, arbeidsbemiddeling en de tewerkstelling van kwetsbare groepen.

Het project bestaat uit drie delen:

  • Onbeperkt jobstudent: Jongeren tussen 16 en 25 jaar met een arbeidsbeperking een kans op een studentenjob aanbieden. Bedrijven kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met deze doelgroep.
  • Sociale makelaar: Een gespecialiseerde consultant vormt een permanente richtingaanwijzer voor het bedrijf op vlak van sociale kaart, interessante projecten en partners die de bedrijfsdoelstelling van inclusief werkgeven mee kunnen ondersteunen, op maat van de vragen en noden van het bedrijf.
  • Vorming, training en opleiding voor een brede groep van mensen die interesse hebben in duurzaam ondernemen.

Subsidiebedrag: 75.363 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 2 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Antwerpen

Het Gevolg vzw - ‘HART & HAND’

Theatergezelschap Het Gevolg werkt nauw samen met organisaties die personen uit kansengroepen ondersteunen en begeleiden (Basiseducatie, CAW, Open School, Fedasil, OCMW, zelfhulporganisaties…).

Hun project Hart & Hand bestaat uit:

  • Theater maken: kennis maken met elkaar, mekaars krachten naar bovenhalen en ‘en passant’ de sociale en taalvaardigheid aanscherpen.
  • Een handvaardig atelier: mensen uit kwetsbare groepen kunnen hier decors maken (en zich bekwamen in lassen, houtbewerking, technisch tekenen, schilderen…) en de knepen van de licht- en geluidstechniek onder de knie krijgen (denk aan: materiaalkennis, akoestiek, elektriciteitsleer…)

In een laatste fase wordt de doelgroep verder gecoacht door trajectbegeleiders van arbeidsbemiddelingsbureaus.

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 2 jaar
Eerste projectjaar: 04/01/2021-04/01/2022

Locatie: Kempen

De Link vzw - ‘Permanent vormingsaanbod ‘facetten van arbeid’ binnen herstelacademie’

Vzw De Link biedt mensen met een psychiatrische problematiek ondersteuning in de samenleving. Via de Herstelacademie biedt de organisatie een divers cursusaanbod rond allerlei thema’s met psychisch herstel als rode draad. Met dit project wil De Link een nieuw vormingsaanbod opstarten binnen de Herstelacademie, gericht op de verschillende ‘facetten van arbeid’. Hiervoor wil men plaats creëren voor 15 medewerkers die deze vormingen inhoudelijk kunnen vormgeven, organiseren en aanbieden als ervaringsdeskundigen.

Subsidiebedrag: 36.000 euro

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 3 jaar
Eerste projectjaar: 01/03/2021-28/02/2024

Locatie: Mortsel en ruime omgeving

Duo for a Job - ‘Publieke sector maakt via mentoring onze provincie inclusiever’.

DUO for a JOB vzw specialiseert zich al 8 jaar in intergenerationele en -culturele mentoring. Ze koppelden al meer dan 3000 werkzoekende jongeren met (non-EU) migratieroots met 50-plussers die hen vrijwillig en op maat intensief begeleiden in hun zoektocht naar werk.
3 op 4 jongeren begon binnen 12 maanden een job, stage of beroepsopleiding. Met dit project wilt Duo for a Job zijn groeipotentieel verder realiseren, met een specifieke focus op het verwelkomen van mentoren in de publieke sector. Stad Antwerpen, Mechelen, VDAB en Universiteit Antwerpen moedigen alvast hun (oud-)medewerkers aan. Jullie ook?

Subsidiebedrag: 29.585 EUR

Duurtijd project:
Totale duurtijd van het project: 4 jaar
Eerste projectjaar: 01/01/2021-31/12/2021

Locatie: Borgerhout (Antwerpen)

Landschapsdokters 

Met het project Landschapsdokters slaan Stichting Kempens Landschap, provincie Antwerpen en de 15 betrokken lokale besturen de handen in elkaar voor het onderhoud van de domeinen van Kempens Landschap. Hiermee geven ze een extra duwtje in de rug van het natuur- en landschapsbeheer en de toeristische ontsluiting van de verschillende domeinen. De werken worden uitsluitend uitgevoerd door een organisatie werkzaam in de sociale economie. 

Locatie: Verspreid over de provincie Antwerpen

Ontdek de verrassende en boeiende wereld van de maatwerkbedrijven

Met jobs die variëren van eenvoudig bandwerk, over horeca, tot toerisme en software testing. 

Enclavewerking Mivas in Rumst

Maak kennis met de enclavewerking van het Lierse maatwerkbedrijf MIVAS bij logistiek bedrijf ODTH in Rumst. Tijdens een socio-culinaire tocht doorheen de regio aperitieven we in Brasserie De Krone in het fort van Duffel. En we laten ons onderdompelen in de sfeer van de Antwerpse Ruien.

Passwerk in Berchem

Maatwerkbedrijven trekken opdrachten aan op maat van hun werknemers. Passwerk in Berchem heeft mensen met een autismespectrumprofiel in dienst die uitmuntend werk leveren op het vlak van software testing. We leveren pakjes met de Mechelse Ecokoeriers en bestellen een aperitiefhapje in 't Meihof in Edegem.

Amival in Turnhout

Maak kennis met maatwerkbedrijf Amival uit Turnhout. Brouwerij Corsendonk en Carta Mundi zijn al jaren tevreden klanten maar ook de farmaceutische sector vertrouwt op de kwaliteiten van dit maatwerkbedrijf. Verder kom je te weten wat een participatieladder is en stellen we je het project Coopkracht voor.

Vleminckveld in Antwerpen

Lokale dienstverlening, ook dat is sociale economie. Vleminckveld in Antwerpen biedt een opleidingstraject aan om jongeren warmte maken voor een job in de thuiszorg. We maken kennis met Latifa, één van de jongeren in dit traject. Minder mobiele mensen in de regio Mechelen, Boom en Lier kunnen voor hun verplaatsingen een beroep doen op Rolkar Rivierenland. En zijn daar zeer gelukkig mee. 

De Buurtkar in Bornem

Ontdek de Buurtkar, de Bornemse mobiele buurtwinkel werd in september nog uitgeroepen tot sociaalste project van Vlaanderen. Iedere werkdag doet de mobiele buurtwinkel een andere deelgemeente aan. Inwoners kunnen verse producten kopen en vragen stellen over gemeentelijke dienstverlening. Het project i-drops wil Mechelse jongeren aansporen om op zoek te gaan naar hun eigen talenten. Bij kinderboerderij Mikerf in Brasschaat laten ze ons proeven van hun huisbereid hoeveijs.

Het Fietsenatelier in Mol

Maak kennis met het Fietsenatelier in Mol. De werknemers leren er oude fietsen demonteren om er in een latere fase nieuwe exemplaren van te maken. De fiets is een middel om hen meer zelfvertrouwen te geven en bepaalde werkattitudes eigen te maken. Zo kunnen ze doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Tijdens het proefproject Supersoep leverde Sense wekelijks zo'n 210 liter verse soep aan scholen. Rondje provincie proefde en zag dat het goed was. En voor de kers op de taart mochten we in Eethuis WEB aanschuiven voor koffie en gebak.