Nieuwe projecten

Vzw Werkmmaat - project Blue mobility

De Zuidrand van Antwerpen probeert een alternatief aan te bieden voor het toenemend autoverkeer in Antwerpen, en dit vooral door het stimuleren van de fiets. In de voorbije jaren werden er reeds heel veel belangrijke stappen gezet. We denken hierbij vooral aan de aanleg van de fiets-o-strades door de provincie Antwerpen. De betrokken lokale besturen stellen dan ook vast dat het gebruik van de fiets toeneemt. In navolging van het Velo-project in Antwerpen willen de lokale besturen uit de Zuidrand ook een deelfietsen project opstarten door de reeds bestaande Blue-bike terminals gevoelig uitbreiden.

Vzw Imsir - project doorstroom magazijnmedewerkers via een intergemeentelijk project voor ontlening van sportmateriaal

Maatwerkbedrijf SW IMSIR wil zich engageren om een opleiding magazijnmedewerker te ontwikkelen in zijn vestiging. Door te investeren in magazijninrichting en de aankoop van nieuwe sportmaterialen voor de intergemeentelijke werking willen ze besturen die uitgestapt zijn uit de intergemeentelijke vereniging stimuleren om opnieuw aan te sluiten. Ze willen tevens inzetten om de intergemeentelijke verhuring te centraliseren in hun werkplaats en het financiële beheer ervan op te nemen. Ze beogen als eindresultaat dat de magazijnmedewerkers van dit project kunnen doorstromen naar lokale logistieke bedrijven via het gekende netwerk van BW IMSIR.

Vzw FluxGO - project Iebje

Iebje is een kledinglijn voor kinderen die in de confectie uit de boot vallen. In een eerste fase wensen ze met Iebje een collectie uit te brengen voor prematuur geboren kindjes. In een tweede fase zal Iebje ook kleding brengen voor kinderen (baby’s tot jong-adolescenten) die langdurig in het ziekenhuis worden opgenomen en wegens de aard van hun ziekte of verwondingen en/of het gebruik van monitoring, catheters e.dm. geen gewone kledij kunnen dragen.

Vzw Ecoso - project Buurtkar

In 2015 werd een pilootproject opgestart door Ecoso in samenwerking met de gemeente Bornem met als doelsteelling een antwoord te bieden op een aantal sociale noden, zoals een ouder wordende bevolking in alle deelgemeenten en een groeiend isolement. Sinds 14 maart 2016 is de Buurtkar operationeel. De vervolg-projectaanvraag focust zich op het optimaliseren van de werking in Bornem en het aangaan van een samenwerking met de aanpalende gemeente Sint-Amands.