Projecten Interreg Vlaanderen-Nederland

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland
Logo interreg Vlaanderen Nederland

See2Do
In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om burgers en lokale overheden aan te zetten tot een energie-efficiënte gebouwrenovatie. Hierbij wordt het “Doen door Zien” principe gevolgd. Dit project ontvangt hiervoor € 2.344.401,71 steun door de Europese Unie.

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van zijn woning. Informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie) enzovoort.

Voor publieke gebouwen worden 11 demonstratieprojecten uitgewerkt. Eén van deze demo’s is het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. De gevels van het vormingscentrum worden geïsoleerd door middel van een prefab buitenschil met hoge isolatiewaarde die koudebruggen wegwerkt. In plaats van op een klassieke manier de spouw op te blazen met isolatie wordt er prefabmatig een nieuwe buitenschil gerealiseerd. In de gevels worden decentrale ventilatie units ingebouwd met warmteterugwinning.
Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen.

In de provincie Antwerpen zijn de partners Provincie Antwerpen, Kamp C, IGEMO, Stad Mechelen en Thomas More. Het See2Do! project start op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019.