Gezocht: impulsprojecten voor de zorgeconomie

publish date
19.03.2018

In de zorgsector staat de tijd niet stil. Tal van innovaties ondersteunen zorgverleners in de uitvoering van hun taak en verbeteren de levenskwaliteit van zorgbehoevenden. Zo werden in het woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen slimme sensoren geplaatst. Ze zorgen voor een betere opvolging van zorgbehoevende bewoners en kunnen zelfs het medicatiegebruik terugdringen. Via het zorginnovatiefonds wil de provincie Antwerpen nog meer van dergelijke innovaties helpen realiseren.

In februari installeerde DuraConnect uit Westmeerbeek de eerste sensoren in een tiental kamers van het woonzorgcentrum. De sectoren detecteren bijvoorbeeld dat een bewoner ’s nachts het bed uitkomt en naar het toilet gaat omdat hij de twee betrokken detectievelden passeert. Nadien moet de beweging in omgekeerde zin gebeuren. Is dat niet het geval of gebeurt het niet binnen een aanvaardbare tijd, dan stuurt het systeem een alarm uit en kunnen medewerkers van het centrum onmiddellijk naar de kamer komen. De sensoren kunnen ook een schreeuw detecteren. “Als een bepaald geluidsniveau wordt overschreden, wordt eveneens een melding gestuurd naar de zorgverlener. De bewoner moet geen knop meer induwen. In noodsituaties is hij daar niet altijd meer toe in staat”, zegt commercieel verantwoordelijke Filip Kempen van DuraConnect.

Minder slaapmedicatie nodig

Filip Kempen: “Het systeem laat ook toe om beelden vanuit de kamer te streamen, waardoor medewerkers van het centrum ’s nachts vanop afstand kunnen volgen of de bewoner nog goed in zijn bed ligt. Hierdoor wordt vermeden dat diens rust wordt verstoord door het aan- en uitknippen van het licht bij een controle ter plaatse. De fysieke nachtronde wordt dus vervangen door een digitale controle, wat leidt tot een de betere nachtrust.

“Toen we het project voorstelden aan onze medewerkers en aan de bewoners en hun familie kregen we wel wat vragen over de privacy. Maar het is niet onze bedoeling om Big Brother te spelen. De beelden worden niet bewaard. We kunnen de toepassing ook kamer per kamer aanpassen: bij de ene kamer wel beelden gebruiken en bij de andere niet. Of we kunnen de beelden beperken tot alleen de nacht of de dag”, zegt directeur Peggy Rix van het woonzorgcentrum. “We kunnen het niveau van de controle afstemmen op het profiel van de bewoner.”

Verhoogd comfort en betaalbaarheid

“Waarom zouden we technologie niet gebruiken, als die de medewerkers kan ondersteunen in hun zorgtaken en er tegelijkertijd voor zorgt dat de bewoners van het woonzorgcentrum beter worden opgevolgd? De technologie verhoogt zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg. Het is een opportuniteit die aansluit bij onze visie op zorg”, zegt algemeen directeur Jeroen Peeters van het lokaal bestuur van Olen. “Ze is belangrijk in een tijd dat we geconfronteerd worden met een vergrijzing van de bevolking.”

Zilverlinde kreeg voor de uitbouw van het systeem met slimme sensoren steun van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen. Dat geeft vernieuwende producten, methodieken en diensten een duwtje in de rug. Naast een financiële incentive kreeg Zilverlinde hulp bij het opmaken van het projectvoorstel en bij het betrekken van partners, in dit geval begeleiding door zorgproeftuin LiCalab. “Zonder die inbreng was het voor een lokale entiteit als de onze niet haalbaar”, aldus Peeters.

Impact wordt opgevolgd

LiCalab begeleidt bedrijven en organisaties in de zorgsectordoor innovaties te testen en te valideren in de leef-en werkomgeving. Het zorgt ook voor de opvolging van een project. “We peilen de komende maanden naar de impact van de slimme sensoren”, legt Ingrid Adriaensen van LiCalab uit. “De metingen zullen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn, waarbij we niet alleen gegevens over bijvoorbeeld het aantal alarmmeldingen analyseren, maar ook het personeel, de bewoners en hun familie ondervragen. Ook het effect op de werkorganisatie zal worden onderzocht.” De bedoeling is om het systeem van slimme sensoren later ook uit te rollen naar assistentiewoningen en eventueel thuisgebruik. “Maar we gaan eerst nog wat leren en kijken hoe alles best wordt georganiseerd”, aldus nog Peggy Rix. “De samenwerking met DuraConnect verloopt in elk geval goed, al hebben we eerst wel mekaars taal wat moeten leren begrijpen en spreken.”

OVER ZILVERLINDE

Woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen telt 64 woongelegenheden voor permanent gebruik. Daarnaast zijn er nog enkele kamers voor kortverblijf, overbruggingszorg en herstelverblijf. Ook zijn er dertig assistentiewoningen op de site. Die laten onder mee toe dat koppels, van wie de ene partner zorgbehoevend is en de andere niet, toch in mekaars buurt kunnen blijven.

Het zorginnovatiefonds ondersteunt vernieuwende concepten

De provincie Antwerpen wil innovatie in de zorgsector stimuleren. Ze heeft een budget uitgetrokken voor het ondersteunen van het gebruik van nieuwe technologieën en methodieken die het mogelijk maken om mensen op een meer kwaliteitsvolle manier te verzorgen. Dit zorginnovatiefonds richt zich tot OCMW’s, gemeenten, hun verzelfstandigde agentschappen, netwerkorganisaties, zorgorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en hun samenwerkingsverbanden. Zij kunnen bij het opstarten van een innovatief project met bovenlokaal belang een subsidie ontvangen. Tevens krijgen de betrokken organisaties hulp bij het opmaken van hun projectvoorstel en bij het zoeken naar mogelijke projectpartners.

Ideeën voor projecten kunnen worden afgetoetst bij herman.depauw@provincieantwerpen.be (03 240 56 48) of joris.verwaest@provincieantwerpen.be (03 240 58 52).