Herwaardering bedrijventerreinen - "De kanaalkant moet een sterk merk worden"

publish date
09.09.2018

De Kanaalkant is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie. De opwaardering van het terrein biedt kansen om werken en wonen beter op elkaar af te stemmen én de mobiliteit aan te pakken.

Over een afstand van zeven kilometer doorkruist de Kanaalkant Deurne, Merksem, Schoten en Wijnegem. De totaalsom? Vierhonderd hectare bedrijvigheid en het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Een bijkomende troef? De ligging langs het Albertkanaal, de belangrijkste waterweg in Vlaanderen.

 

Upgrade

Vanuit het Economisch Netwerk Albertkanaal werd het initiatief genomen om de bedrijventerreinen langs het kanaal te herwaarderen en een toekomstperspectief te geven. Voor de Kanaalkant opteerden we voor een gebiedsgerichte aanpak, omdat het bedrijventerrein zo dicht bij de stad ligt en deel uitmaakt van het stedelijk weefsel. Mobiliteit vormt een belangrijk thema in die aanpak. De Antwerpse regio kreunt onder een zware verkeerslast en transport via de waterweg kan de druk verminderen. Er lopen projecten om de binnenscheepvaart te bevorderen, maar de bedrijven moeten ook effectief gebruik maken van de waterweg. Het versterken van de watergebondenheid vormt daarom een van de krijtlijnen in de visie voor de Kanaalkant.

 

Intussen op het terrein

 

Vandaag krijgen verschillende projecten stilaan vorm op het terrein. Hans Maes, de nieuwe gebiedsmanager van de Kanaalkant, begeleidt de bedrijven in hun zoektocht naar een geschikte locatie en geeft ondersteuning bij concrete, duurzame projecten. Samenwerking tussen de bedrijven op het terrein is nodig om van de Kanaalkant een sterk merk te maken.

 

De opwaardering van het bedrijventerrein is een kans om dat merk vorm te geven. De vermenging van bewoning en bedrijvigheid leidt soms tot spanning, maar is tegelijkertijd een troef. De economische activiteit zorgt voor dynamiek en werkgelegenheid in de stedelijke omgeving. Bedrijven vestigen zich dan weer graag in een gebied waar ze goede arbeidskrachten kunnen vinden. De opwaardering van de Kanaalkant biedt kansen om de woon- en werkfuncties beter op elkaar af te stemmen.

 

Meer informatie over de toekomstplannen van de Kanaalkant en nieuws over de lopende projecten vind je op de webpagina’s van De Kanaalkant.

 

Dirk Mertens van De Boer, een producent van waterdichtingssystem, en Jos Van Pelt van Bouwmaterialen Van Pelt vertellen in InZicht over de grootste troeven van de Kanaalkant.

Het bedrijventerrein is een dynamische plek en door de ligging aan de Kanaalkant hebben de bedrijven naar eigen zeggen een streepje voor op concurrenten.

 

De ervaringen van Dirk en Jos lees je in het derde nummer van InZicht.

 

Wil je InZicht graag gratis ontvangen? Schrijf je hier in.

Volgende van de detaillijst