Nieuwe toolbox voor fietsgeschiktheid op bedrijventerreinen

publish date
09.09.2018

Fietsveiligheid is een hot topic, ook op bedrijventerreinen. Het vele vrachtverkeer en de gebrekkige infrastructuur zorgen er voor mobiliteitsproblemen. Een studie van de provincie Antwerpen over de bedrijvenzone Kanaalkant reikt voor het eerst concrete richtlijnen aan.

De Kanaalkant ligt in een gebied waar veel mensen wonen en veel verkeersassen samenkomen. Die combinatie zorgt voor een ingewikkelde verkeerssituatie voor fietsers, auto’s en vrachtwagens. De provincie Antwerpen ontwikkelde in samenwerking met verschillende partners een ambitieus toekomstplan. Het plan is een totaalvisie op de ruimte. Het integreert alle geplande acties rond wonen, ondernemen, bereikbaarheid en groen.

Een van de acties is een onderzoek om het bedrijventerrein geschikter te maken voor fietsverkeer. Het resultaat is een toolbox met maatregelen om die fietsgeschiktheid van de Kanaalkant en andere bedrijventerreinen te verbeteren.

Iedereen op de trappers

De provincie verzamelde best practices uit binnen- en buitenland en vroeg verschillende bedrijven uit de Kanaalkant wat zij als knelpunten en opportuniteiten ervaren. Een van de gesprekspartners was familiebedrijf De Boer, een pionier op het vlak van fietsmobiliteit in de bedrijfszone. Zij installeerden o.a. fietsenstallingen en lockers en bieden hun werknemers een gewone of elektrische bedrijfsfiets aan. Het bedrijf voerde bovendien ook een van de maatregelen uit de toolbox door. Het volledige verhaal van familie De Boer lees je in het derde nummer van InZicht.

Via workshops met bedrijven en experten in fietsbeleid onderzocht de provincie welke maatregelen haalbaar zijn en welke maatregelen eventueel nog ontbreken. In totaal namen dertig bedrijven en experten deel, van binnen de Kanaalkant en ver erbuiten. Zo nam de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) nam deel aan de workshops. Dimitri Deiteren van IOK vertelt je meer in de derde editie.

Toolbox

De provincie creëerde een toolbox met maatregelen om de fietsgeschiktheid van bedrijventerreinen te verbeteren. De maatregelen bracht ze onder in 6 pijlers: fietsbereikbaarheid, infrastructuur en diensten, fietsparkeren, signalisatie, fietscultuur en -campagnes, en inspraak en overleg. Sommige maatregelen kunnen bedrijven zelf nemen, zoals beter bereikbare en veilige fietsstallingen. Andere maatregelen moeten op het niveau van heel de bedrijvenzone genomen worden, zoals lokale signalisatie of een zonaal parkeerverbod voor vrachtwagens. Ten slotte zijn er ingrepen die buiten de bedrijvenzone vallen, zoals aantakkingen op het bovenlokale fietsroutenetwerk en afstandsparkings met deelfietsen voor het afleggen van de zogenaamde last mile.

Alle maatregelen kan je terugvinden in de studie rond fietsgeschiktheid van bedrijventerreinen.

Lees hier het volledige artikel in het derde nummer van InZicht.

Wil je InZicht gratis ontvangen, schrijf je dan hier in.

Volgende van de detaillijst