Nieuwe toekomst voor oude Electrabelsite

publish date
09.09.2018

Aan de monding van de Rupel, in Schelle, ligt een waardevol stuk industrieel erfgoed, een oude site van Electrabel. De provincie Antwerpen onderzocht er de ontwikkelingsmogelijkheden samen met omwonenden, gebruikers van het terrein en de nieuwe eigenaar, een vennootschap van de familie Cardoen. 

Op basis van het onderzoek formuleerde de provincie vier krachtlijnen. Ze wil het open landschap en de waardevolle beplanting intact houden, het netwerk van fietsverbindingen verbeteren en het industrieel erfgoed behouden en integreren. Ten slotte wil ze nieuwe ontwikkelingen plannen nabij de bestaande woonwijk, visvijver en oude generatorhal plannen, om zo het groene karakter van de site maximaal te behouden. Concrete acties volgen ten vroegste vanaf 2020.

Eigenaar Cardoen gaat momenteel zelf na of de site niet opnieuw gebruikt kan worden voor energie. Energieactiviteiten passen binnen de huidige bestemming, en de impact op mobiliteit in de buurt blijft beperkt. Hij onderzoek momenteel heel wat verschillende mogelijkheden. In het derde nummer van InZicht licht hij zijn ideeën toe.

Lees hier meer over het voorbereidend onderzoek van de Electrabelsite.

Het volledige artikel vind je terug in de derde editie van InZicht.

Wil je InZicht gratis ontvangen, schrijf je hier in.

Volgende van de detaillijst