WOAW 2023

Inhoudelijk moeten die ideeën aansluiten bij minstens twee van de vier richtinggevende thema’s uit de provinciale beleidsnota Wonen (duurzaamheid & circulariteit, veerkracht & gezondheid, beschikbaarheid & betaalbaarheid, verhuismobiliteit & diversiteit van het woonaanbod, beschikbaarheid & betaalbaarheid).

De laureaat van de WOAW krijgt inhoudelijke ondersteuning van de provincie en een startbudget van 5.000 euro om het idee verder te ontwikkelen tot een concreet concept. Na een jaar wordt dat officieel voorgesteld aan beleidsmakers en professionele woonactoren, die er dan mee aan de slag kunnen gaan.

Wie kan een project indienen?

 • Laatstejaarsstudenten hoger onderwijs;
 • Afgestudeerde ontwerpers, onderzoekers, ondernemers jonger dan 35 jaar.

Pitch jouw idee!

Vertel ons op maximaal 2 A4’s waarom jouw idee zo innovatief is en waarom het onmisbaar is om de hedendaagse woonuitdagingen aan te pakken.

Kortom: hoe maakt jouw innovatie het verschil?

Vermeld zeker:

 • de omschrijving van het probleem
 • de beschrijving van het idee/project
 • een beknopt stappenplan
 • mogelijke partners die bij de uitwerking worden betrokken
 • het eindproduct

Betrek minstens twee van de vier principes van het provinciaal woonbeleid in je idee: 

 • duurzaamheid en circulariteit
 • veerkracht en gezondheid
 • mobiliteit en diversiteit
 • beschikbaarheid en betaalbaarheid

Graag meer info over het provinciaal woonbeleid en over de principes? Kijk op deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie houdt rekening met drie criteria:

 • de relevantie van het onderwerp
 • de meerwaarde van het idee
 • de kwaliteit van de pitch

Vervolgtraject

Gedurende je onderzoek kun je terecht bij de commissie voor advies en begeleiding op maat. Je rapporteert op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van je onderzoek. Na een jaar stel je de resultaten van je onderzoek voor aan een jury van de provincie Antwerpen. Later zal je je eindproduct ook voorstellen aan een breed publiek. De bedoeling is om woonactoren en beleidsmakers te inspireren om hun woonbeleid verder vorm te geven.
Jouw eindproduct blijft altijd beschikbaar.

Indiendatum

Vrijdag 13 oktober 2023

Nog een vraag?