Ruimte om te ondernemen

Incubators als broedplaatsen voor jonge kennisintensieve bedrijven

Zo’n incubator is een broedplaats voor jonge kennisintensieve bedrijven. Het gericht samenbrengen van kennisintensieve bedrijven leidt tot kruisbestuiving en synergie. Zo investeren we in de groeikracht van de economie door het ontwikkelen van ruimte voor bedrijvigheid.

Wetenschapspark Niel

In het najaar van 2013 startte POM Antwerpen samen met de Universiteit Antwerpen (UA) en Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen (UBCA) met de bouw van een nieuwe incubator op het Wetenschapspark te Niel.

Innotek in Geel en Mol

De provinciale technologiehuizen in Geel en Mol accommoderen innovatieve groeiers. De provincie Antwerpen stelt deze technologiehuizen ter beschikking van Innotek. Ondernemingen kunnen rekenen op een globaal dienstenpakket, inclusief de professionals waarmee ze ideeën kunnen uitwisselen.

Kamp C in Westerlo

Kamp C in Westerlo kennen we als hét provinciale steunpunt voor duurzaam bouwen en wonen. Intussen is Kamp C uitgegroeid tot het Cleantech ankerpunt voor de ganse bouwsector. Kamp C, gevestigd in Westerlo, herbergt een informatiecentrum met een expositieruimte en een duurzame bedrijvenzone met onder andere een bedrijven- en conferentiecentrum.