Woonbegeleiding

Ondanks de woonbegeleiding door CAW en OCMW worden er nog steeds mensen uit hun huurhuis gezet. Niet alleen een moeilijke financiële situatie, maar ook een gebrek aan woonvaardigheden van de huurders zijn een oorzaak.

Specifieke vormen van woonbegeleiding die hierop inzetten zijn noodzakelijk.  

Het team Wonen van de provincie Antwerpen deed eind 2014 een oproep naar vernieuwende projecten voor woonbegeleiding op de sociale en de private woonmarkt. We ondersteunen hiermee kleinschalige initiatieven die op een creatieve manier omgaan met het concept woonbegeleiding. Ze pakken het anders aan, leggen vernieuwende accenten leggen of plaatsen woonbegeleiding in een andere context.

De 9 geselecteerde projecten leerden de afgelopen jaren van elkaars ervaringen in ons Lerend Netwerk Woonbegeleiding, en presenteerden de resultaten als inspiratiebron voor andere woonactoren op de studienamiddag Woonrecht versus Woonklaar op 30 maart 2017. In het kader van deze studiemiddag formuleerden we ook aanbevelingen voor beleidsmakers.

Druk op de rode knop "downloads" onderaan deze pagina, en ontdek verschillende documenten van de studienamiddag:

 • De presentatie van de hele namiddag met daarin alle sprekers tijdens het plenum, de aparte workshops en de 15 beleidsaanbevelingen, op pagina 155 en 156

 • De uitgeschreven tekst van de 15 beleidsaanbevelingen;

 

 • Enkele in de verschillende projecten ontwikkelde methodieken/visiedocumenten:

  • De syllabus ‘Omgaan met patiënten met een Psychische Kwetsbaarheid’ van het project Huurders met een Psychosociale Kwetsbaarheid
  • De analyse van de woonnood van Dak- en Thuislozen in de Stad Antwerpen en het eindverslag van het project van het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen met vroegtijdige woonbegeleiding, beiden door CAW Antwerpen. 
  • De visietekst over Dak- en thuisloosheid van het CAW
  • Het draaiboek en de vormingsbundel van het project Wooncoaches over de vorming van vrijwilligers bij woonbegeleiding
  • Het draaiboek van de Woonstage
  • Het eindverslag van het Project Woonbegeleiding en Netwerktafels voor de Roma-Woonwagenbewoners in Mortsel.