Arbeidsmarkt

Ziekenhuis - zorgtalent

Platform zorgberoepen

De zorgsector heeft nu, en in de toekomst, nood aan een grote én kwalitatieve instroom van medewerkers. De provincie ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse minister voor Welzijn om beroepen in de zorgsector te promoten en te ondersteunen. Deze opdracht vertaalde zich in elke provincie in de oprichting van een Provinciaal OverlegPlatform Zorgberoepen (POPZ). Het POPZ is een platform dat actuele thema’s in de zorgsector bespreekt en nieuwe en bestaande initiatieven ter promotie van jobs in de zorgsector ontwikkelt of ondersteunt.

Q14-0105_STAD_talentenhuizen-kleurenproef_A3_03

Zorgtalent

Zorgtalent is een samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpen, VDAB en stad Antwerpen. Dit partnerschap wil de zorgsector als interessante werkgever promoten en meer studenten warm maken voor de verschillende opleidingen. Zorgtalent wil ook de keuze van de opleiding beter afstemmen op de competenties van de student, met bijzondere aandacht voor laagdrempelige jobs voor kansengroepen.