Empowercare

De 13 partners werken samen aan een integrale aanpak om de zorg voor 65-plussers en 50-plussers met minstens 1 chronische aandoening fundamenteel te veranderen. De vraag is hoe we zorgbehoevende mensen nauwer kunnen integreren in de buurt waar ze wonen, zodat ze zo lang mogelijk veilig thuis kunnen verblijven, en welke rol de buurt waar ze wonen hierin kan spelen. Dit speelt in op de toenemende vraag naar zelfbeschikking en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen. 

De provincie Antwerpen focust zich in het project voornamelijk op zorgzame dorpen + buurten  en personeelsontwikkeling. 

Zorgzame dorpen

Voor het luik  van de empowermentstrategie, benutten we onze expertise in het project zorgzame dorpen, dat in 2021 verder wordt uitgerold binnen de provincie Antwerpen. In samenwerking met Vonk 3 van de Thomas More Hogeschool en P. PUL (onderdeel van de KU Leuven) ontwikkelden we een ondersteuningspakket zorgzame dorpen. Lokale besturen vinden hierin concrete handvatten en methodieken om een uitgebreide en onderbouwde analyse te doen voor dorpen, buurten en wijken om zo een actieplan en beleidsinitiatieven rond zorgzame dorpen vorm te geven. 

In dit project gaan we hiermee verder aan de slag. We testen en werken het ondersteuningspakket zorgzame dorpen verder uit in samenwerking met Vonk 3. We zullen met twee pilootlocaties Lille en Herentals de uitvoeringsfase, die volgt na de analyse, testen. We gaan na hoe de lokale besturen concreet aan de slag gaan met de initiatieven en het actieplan rond zorgzame dorpen. En hoe deze acties en interventies leiden tot meer empowerment van 65-plussers en 50-plussers met een chronische zorgnood. Daarnaast leren we hierbij van de andere partners binnen het Empowercareproject.

Voor het luik van de personeelsontwikkeling werken we nauw samen met het provinciaal Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC). We onderzoeken wat het betekent om te werken vanuit de insteek zorgzame dorpen en de empowermentstrategie. Welke competenties vraagt dit van de zorgverleners? Welke ondersteuning hebben ze hiervoor nodig? In samenwerking met zorgprofessional en informele zorgverleners ontwikkelen we een ondersteunings- en opleidingspakket, dat we uittesten in het skillslab Kwartier Z.

Interesse?  Neem dan voor meer informatie contact met ons op. 

Technologie

Ook technologie komt aan bod binnen Empowercare. VITO breidt tijdens het project de Gezondheidsgids uit. Lees meer op de website van VITO

De partners komen uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Empowercare wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project werd goedgekeurd voor een totaal van 7,2 miljoen euro, waarvan 4,3 miljoen Europese middelen zijn en 2,9 miljoen door de projectpartners zelf wordt geïnvesteerd. Meer info over budget en partners vind je op de website van het projectprogramma