Zorgzame dorpen

Burgers willen een kwaliteitsvol en betaalbaar zorg- en welzijnsaanbod dicht bij huis, goed bereikbaar en aangepast aan de lokale leefomgeving. Ook personen met een zorg- en ondersteuningsnood willen zo lang mogelijk leven in hun vertrouwde omgeving. Momenteel is het aanbod van lokale besturen nog onvoldoende afgestemd op de huidige noden. De provincie Antwerpen is de partner bij uitstek om hier werk van te maken.

Ondersteuningspakket: zorgzame buurtanalyse

Vonk 3 van de Thomas More Hogeschool en P. PUL van de KU Leuven ontwikkelden in 2019-2020 met steun van de provincie een ondersteuningspakket voor zorgzame dorpen, wijken en buurten. Lokale besturen en woonzorgorganisaties vinden hierin concrete handvatten en methodieken om een uitgebreide en zorgzame analyse van dorpen, buurten en wijken te maken. Deze analyse vormt de start van een gedragen actie- en beleidsplan met impact.

Het pakket werd getest door 10 pilootgemeenten: Aartselaar, Hoogstraten, Oud – Turnhout, Laakdal, Vorselaar, Herenthout, Herentals, Grobbendonk, Lille en Olen. Daarnaast werd ook een lerend netwerk opgericht zodat professionals praktijkervaringen kunnen delen.

Deelnemers aan het woord

Leo Sprangers, Coördinator Lokaal Dienstencentrum van Hoogstraten en Winny Buyens, adjunct dienstencentrumleider Herentals vertellen in het onderstaande filmpje over hun ervaringen met het ondersteuningspakket.

Vervolg: van ondersteuningspakket naar ondersteuningstraject met impact

De komende drie jaar werken we samen met Vonk 3 het pakket verder uit tot een ondersteuningsstraject met impact.

Het traject zal bestaan uit vier onderdelen die we verder gaan ontwikkelen en testen :

  • een geschikt begeleidingstraject zowel voor startende als voor ervaren lokale overheden en woonzorgorganisaties;
  • de uitvoeringsfase: het opvolgen, ondersteunen, monitoren en evalueren van de verdere stappen na de analysefase om zo duurzame impact te realiseren;
  • een bovenlokale module voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eerstelijnszones;
  • lerende netwerken.  

De provincie zal dit traject ook aanbieden in haar dienstverlening.

Voor het vervolgtraject werken we samen met lokale besturen en woonzorgorganisaties uit onze provincie die goesting en tijd hebben om mee met ons te ontwikkelen, te experimenteren, inspiratie op te doen, ervaringen te delen...

Europees project Empowercare

Met het project Empowercare werken en testen we het ondersteuningstraject verder uit. Samen met Lille en Herentals gaan we na of en op welke manier de acties en interventies leiden tot meer zorgzame dorpen en dit specifiek voor senioren en 50+ met een chronische zorgnood. Daarnaast willen we met het project ook inzetten op de opleiding en ondersteuning van professionals.

Lees hier meer over Empowercare.

Nog een vraag?