Zorg in het dorp

Pilootproject Sint-Amands

De provincie werkte samen met de gemeente Sint-Amands en haar deelgemeenten Lippelo en Oppuurs aan een proefproject om te bekijken hoe zorg beter georganiseerd kan worden. De bedoeling is om enkele goede praktijken uit te werken die andere gemeenten ook kunnen gebruiken.

Iedere deelgemeente van Sint-Amands heeft een huisarts, maar in deelgemeente Lippelo vind je geen apotheker, geen kinesist en geen tandarts. De deelgemeenten Lippelo en Oppuurs kennen het grootste tekort aan aangepaste bejaardenwoningen. Op het hele grondgebied is er een ruim thuiszorgaanbod, ook voor zwaar zorgbehoevenden. Het zijn slechts enkele conclusies uit een analyse van het zorgaanbod in Sint-Amands die Probis, het kenniscentrum voor de gezondheids- en ouderenzorg, maakte in opdracht van de provincie Antwerpen en het plaatselijke gemeentebestuur.