Blijf aan Z

Om in te zetten op retentie moet je weten waarom zorgprofessionals uitstromen. We gaan op zoek naar de voorspellers, elementen die ervoor zorgen dat zorgprofessionals overwegen iets anders te gaan doen én waar een zorgorganisatie zelf impact op kan hebben. Loon zal in dit project daarom geen voorspeller voor retentie zijn, maar bijvoorbeeld wel veerkracht, leiderschapsstijl of innovatieve arbeidsorganisatie. Met die voorspellers ontwikkelen we een dashboard dat zorgorganisaties toelaat de retentie bij hun werknemers te meten. Zo krijgen ze zicht op hoeveel werknemers aan vertrekken denken.

We ontwikkelen ook twee interventies die de retentie van zorgprofessionals kunnen verhogen. Met de methodiek “Team Champions” leiden we een teamlid op om op een innovatieve manier de veerkracht van de teamleden en het hele team te verhogen. Tegelijk versterken we de leidinggevende van het team volgens de methodiek “Leiden om te boeien en te binden”. We starten een community of practice voor die leidinggevenden over werkplekculturen waar zorgprofessionals willen blijven werken.

Voor het project “Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg”, werkt het GKC nauw samen met kennispartners en zorginstellingen. We zijn op zoek naar testorganisaties. Retentie is een relevant thema voor elke zorginstelling. Als testorganisatie kan je aan de slag met retentiemethodieken die ontwikkeld worden door toonaangevende kennisinstellingen. Je hebt een directe impact op het eindproduct.