Empowercare

Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil een testlocatie zijn voor verschillende innovaties. Allerlei zorgmodellen kunnen getest worden in Kwartier Z. Daarom is GKC betrokken bij het EPOWERCARE project, dat 2,5 jaar loopt en startte op 1/1/2020. Empowercare is een technologisch en sociaal innovatieproject met als doel het ontwikkelen van veerkrachtige gemeenschappen en het verminderen van individuele kwetsbaarheid en eenzaamheid. De provincie Antwerpen is 1 van de 13 projectpartners.

In het project werken de partners een integrale aanpak uit die de zorg voor 65-plussers en 50-plussers met minstens 1 chronische aandoening fundamenteel verandert. Binnen deze groep neemt de vraag naar zelfbeschikking toe. Mensen willen ook zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen. Maar hoe organiseer je dat? Hoe kan je zorgbehoevende mensen nauwer integreren in de buurt waar ze wonen? Hoe kan je hen zo lang mogelijk veilig thuis laten verblijven? En welke rol kan de buurt waar ze wonen hierin spelen?

De provincie Antwerpen focust zicht binnen Empowercare voornamelijk op twee thema’s: personeelsontwikkeling en zorgzame buurten.

Personeelsontwikkeling

Het GKC zet samen met de provincie Antwerpen de schouders onder het luik personeelsontwikkeling.  We onderzoeken wat het betekent om te werken vanuit de insteek zorgzame dorpen en de empowermentstrategie. Welke competenties vraagt dit van de zorgverleners? Welke ondersteuning hebben ze hiervoor nodig? In samenwerking met zorgprofessionals, onderwijsactoren en informele zorgverleners ontwikkelen we een ondersteunings- en opleidingspakket, dat we uittesten in het skillslab Kwartier Z.

Zorgzame dorpen

Binnen de provincie Antwerpen loopt het project Zorg in het dorp. Het ondersteuningspakket zorgzame dorpen willen we verder uittesten binnen Empowercare, in een of meerdere gemeenten. Ook de uitwisseling met de andere projectpartners zal bijdragen aan het bijsturen en verfijnen van dat ondersteuningspakket.

Over Empowercare

Empowercare wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project werd goedgekeurd voor een totaal van 7,2 miljoen euro. 4,3 miljoen euro daarvan zijn Europese middelen. De projectpartners zelf investeren 2,9 miljoen euro. De partners komen uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk.

Meer info over budget en partners vind je op de website van het projectprogramma