Europees project ZORO

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland
-
oefeningen zorg

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten, enzovoort… we komen er allemaal van dichtbij mee in aanraking. Ook de zorgsector zelf ziet de noodzaak om zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke evoluties. Project ZORO wil leerlingen én werknemers in de zorg daar beter op voorbereiden.

De klemtoon ligt op het ontwikkelen en uittesten van 4 opleidingsmodules: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapeneurship en ethisch handelen. Verschillende opleidingspartners in Vlaanderen en Nederland gaan met simulatiepoppen, rollenspelen, games en andere methoden aan de slag om het werkveld zo dicht mogelijk bij de opleiding te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van deze opleidingen worden gewaarborgd door de Universiteit Antwerpen én met de betrokkenheid van de ruimere zorgsector via focusgroepen en een klankbordgroep.

Dankzij ZORO kunnen studenten en zorgprofessionals in realistische settings en tijdens rollenspelen oefenen én getest worden op 4 competenties die noodzakelijk zijn in de zorgsector:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een patiënt heeft een heel team van zorgverleners rondom zich. Hoe werk je samen met deze professionals die elk hun eigen expertise en competenties hebben?
  2. Technologische wendbaarheid: hoe ga je om met nieuwe zorgtechnologieën? Welke invloed heeft dat op jou, op je relatie met de patiënt, met collega’s?
  3. Intrapreneurship: volg je blind je werkschema of vertrouw je soms ook op de wensen van de patiënt en je eigen inzicht? Hoe kan je je eigen werk verbeteren?
  4. Ethisch handelen: kan je je in je patiënt verplaatsen? Hoe ver ga je in de dienstverlening voor je patiënt?

Het project richt zich zowel op studenten als op startende of ervaren zorgprofessionals. En dan zowel op zorgprofessionals die geen formele of korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (HBO5 en bachelors).

Kick-off ZORO

In november 2019 was er een kick-off van het ZORO-project. Verschillende partners en geïnteresseerden dachten mee na over hoe we de modules rond de 4 competenties verder kunnen vormgeven. De presentaties van de 4 interactieve workshops kun je hieronder downloaden. In de blog van Interreg - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - lees je hoe zij de kick-off beleefden.

kick off zoro

Onderzoek door Universiteit Antwerpen

Tijdens de eerste maanden van dit project, voerde de Universiteit Antwerpen onderzoek naar de 4 competenties. Ze werden wetenschappelijk gedefinieerd en onderverdeeld in deelcompetenties die een ‘ZORO-approved’ zorgverlener moet bezitten. De kick-off van ZORO met interactieve workshops, aangevuld met twee focusgroepen (in Vlaanderen en Nederland) zorgden voor de nodige toetsing aan de praktijk. Het onderzoek werd ten slotte omgezet naar aanbevelingen voor de ontwikkeling van leermodules. Het resultaat kun je lezen in onderstaand rapport. 

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Op 18 februari 2020 kwam de klankbordgroep van ZORO een eerste keer samen. De groep is een vertegenwoordiging van alle stakeholders van het project: scholen met een zorgopleiding, zorgorganisaties, overkoepelende netwerken uit de zorgsector en beleidsmakers in de zorg. Er was een vertegenwoordiging van de verschillende opleidingsniveaus en deelnemers kwamen zowel uit Vlaanderen als Nederland.

Universiteit Antwerpen presenteerde haar onderzoek, en de aanwezigen gaven feedback op de toepassing ervan in de praktijk. Ook de start van de ontwikkeling van de leermodules werd besproken. Alle inbreng wordt momenteel verwerkt. Je kunt de presentatie hier bekijken. 

De klankbordgroep komt in totaal 4 keer samen tijdens dit project. De volgende data zijn: dinsdag 15 september 2020, dinsdag 14 september 2021 en dinsdag 15 februari 2022.

Til jij ZORO mee naar een hoger niveau?

Heb je interesse om met je studenten, werknemers, collega’s, … de leermodules uit te testen? De testings gaan door vanaf september 2020 op diverse locaties. Laat het ons weten!

Logo ZORO

Over het project

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen: Curio, Scalda, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde Kortrijk-Ieper-Brugge, VIVES hogeschool en Zorggroep Ter Weel. Het project startte in september 2019 en duurt drie jaar. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.