ZORO

Logo interreg Vlaanderen-Nederland
Logo interreg Vlaanderen Nederland

Waarom deelnemen?

De ZORO-training is volledig gratis. Als leerling of student krijg je de unieke kans om te leren met en van ervaren zorgverleners. Als zorgverlener fris je je kennis op en laat je je inspireren door de nieuwste inzichten om zo nog sterker te staan in je werk. We leggen de focus op de 4 ZORO-competenties:

• Interprofessioneel samenwerken

• Technologische wendbaarheid

• Intrapreneurship

• Ethisch handelen

Schrijf je hier in voor de ZORO-training!

De opbouw van de training

Tijdens de training maak je kennis met STIEn. Zij is een zorgontvanger, een echte ervaringsdeskundige dus. Samen met haar zet je theoretische kennis om in praktijkervaring. Je verdiept je ook in een eigen casus. Er zijn vier modules, één voor elke ZORO-competentie.

Module 1: interprofessioneel samenwerken

Een zorgontvanger heeft een heel team van zorgverleners rond zich, elk met hun eigen rol en expertise. Dat die zorgverleners, maar ook de zorgontvanger, goed samenwerken is heel belangrijk. In deze module leer je je netwerk uitbreiden en zo de beste zorg bieden.

Module 2: technologische wendbaarheid

ICT wint overal aan belang, ook in de zorg. In deze module leer je zorgtechnologie opzoeken en maak je kennis met nieuwe toepassingen.

Module 3: intrapreneurship

Een zorgverlener moet nadenken bij de eigen handelingen. En initiatief nemen om dingen te verbeteren als dat kan, zonder de behoeftes van de zorgontvanger uit het oog te verliezen. In deze module overwin je je angst voor ondernemerschap. Je durft ondernemen en innoveren.

Module 4: ethisch handelen

Als zorgverlener denk je na over hoe je omgaat met de zorgontvanger. In deze module leer je jezelf en de ander beter kennen. Je durft zorg verlenen met lef!

Tussendoor krijg je opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Die vormen op het einde van de training een persoonlijk portfolio. In totaal gaat het over een tijdsinvestering van 30 à 32 uur (modules inbegrepen).

Voor wie?

De groepen zijn gemengd: leerlingen of studenten komen in contact met startende én ervaren zorgverleners. We werken over de niveaus heen: helpende zorg & welzijn, verzorgende (IG), zorgkundige en verpleegkundige (HBO5 en bachelor in Vlaanderen, MBO en HBO in Nederland).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 à 18 per locatie. 

Zin om bij te leren? Stel je kandidaat!

In het voorjaar van 2021 organiseren we de ZORO-training bij vier projectpartners: Curio te Roosendaal (NL), Gouverneur Kinsbergencentrum te Wilrijk (BE), VIVES graduaat Verpleegkunde te Kortrijk (BE) en VIVES Hogeschool te Brugge (BE). Omwille van corona verloopt alles helemaal digitaal.

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via deze link.

Een overzicht van de sessies per locatie:

Wil je op de hoogte blijven van ZORO? Toon je interesse via deze link en kom als eerste te weten wanneer we de ZORO-training opnieuw organiseren.

Kick-off ZORO

In november 2019 was er een kick-off van het ZORO-project. Verschillende partners en geïnteresseerden dachten mee na over hoe we de modules rond de 4 competenties verder kunnen vormgeven. De presentaties van de 4 interactieve workshops kun je hieronder downloaden. In de blog van Interreg - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - lees je hoe zij de kick-off beleefden.

kick off zoro

Het onderzoek van Universiteit Antwerpen

De ZORO-training is wetenschappelijk onderbouwd. Bij de start van het project deed Universiteit Antwerpen onderzoek naar de 4 competenties. Die kregen elk een wetenschappelijke definitie. Ze werden ook onderverdeeld in deelcompetenties. Dat alles werd in interactieve workshops tijdens de kick-off van ZORO getoetst aan de praktijk. Twee focusgroepen in Vlaanderen en Nederland vulden dit nog aan. Het resultaat? Duidelijke aanbevelingen voor de ontwikkeling van leermodules. Lees er alles over in het uitgebreide onderzoeksrapport of de samenvatting.

Bijeenkomst klankbordgroep

De klankbordgroep is een vertegenwoordiging van alle stakeholders van het project: scholen met een zorgopleiding, zorgorganisaties, overkoepelende netwerken uit de zorgsector en beleidsmakers in de zorg. De deelnemers zijn een weerspiegeling van de projectdoelgroep over de verschillende opleidingsniveaus heen, en komen zowel uit Vlaanderen als Nederland.

Op 18 februari 2020 kwam de klankbordgroep van ZORO een eerste keer samen. Universiteit Antwerpen presenteerde haar onderzoek, en de aanwezigen gaven feedback op de toepassing ervan in de praktijk. Ook de start van de ontwikkeling van de leermodules werd besproken. Je kan de presentatie hieronder bekijken.

Op 27 oktober 2020 werd een tweede bijeenkomst georganiseerd, deze keer digitaal. Deelnemers kregen een inhoudelijke voorstelling van de voorlopige ZORO-training, aangevuld met de nodige praktische informatie. De presentatie bekijk je hier.

De klankbordgroep komt in totaal 4 keer samen tijdens dit project. De volgende data zijn: dinsdag 14 september 2021 en dinsdag 15 februari 2022.

Logo ZORO

Over het project

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en -innovatie, startte in 2019 dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen: Curio, Scalda, Universiteit Antwerpen, VIVES graduaat Verpleegkunde en VIVES Hogeschool. Het project loopt drie jaar. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.