Samen werkt

Ook in het project ZORO, getrokken door het GKC, staat interprofessioneel samenwerken centraal als een van de vier ZORO-competenties. In het project “Samen werkt”, dat twee jaar zal lopen, zet het GKC hier verder op in, samen met partners die al expertise hebben in interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg.

Het UMCA-bureau (Universitaire Medische Campus Antwerpen) en de Antwerp Management School (AMS) ontwikkelden samen een model voor interprofessioneel samenwerken (IPSIG 4U), dat onder andere bestaat uit een scan, om interprofessioneel samenwerken in de specifieke context van woonzorgcentra in kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen.

“Samen werkt!” wil tools ontwikkelen die ook in andere zorgsectoren gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld In Het GielsBos, een organisatie waar 300 mensen met een verstandelijke beperking langdurig kunnen wonen, wordt een pilot opgezet om de scan en het model aan te passen aan de sector voor personen met een beperking.

In “Samen Werkt!” ontwikkelen we onderwijstools en didactisch materiaal die niet alleen voor bachelor- en masterniveaus in zorgopleidingen geschikt zijn, maar ook voor de opleidingen zorgkundige en HBO5 verpleegkunde. Een primeur! Specifieke instrumenten, zoals video’s van casussen, kunnen leerkrachten en docenten in verschillende opleidingsniveaus ondersteunen in hun lessen.

Het GKC zal de resultaten en de tools van dit project niet alleen bekendmaken bij het bredere werk- en onderwijsveld, maar ook integreren in de eigen werking, met name in Kwartier Z, waar gemengde groepen zullen kunnen oefenen, over de niveaus heen.