Projecten Interreg Vlaanderen-Nederland

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland
Logo Interreg Vlaanderen Nederland

2B Connect

Het project 2B Connect zet zich in voor meer natuurlijke groeninrichting en beheer op minstens 70 be­drijventerreinen in Vlaanderen en Nederland. Meer informatie over dit project vind je in onze Europese projectendatabank of op de pagina's van de dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid.

DEMI MORE

‘Demi More’ (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) richt zich op energie-efficiëntie in onroerend (historisch) erfgoed. Meer informatie over dit project vind je in onze Europese projectendatabank of de website van Stichting Kempens Landschap vzw.

Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook ‘grenswerkers’ genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen. Meer informatie over dit project vind je in onze Europese projectendatabank.

Eco2Eco

Het project Eco2Eco (Connecting Ecology and Economy) wil de bossen in de grensregio op een duurzame manier opnieuw inschakelen in hun rol als houtleveranciers. Dat is goed voor zowel de economie als de ecologie. Europa steunt het project met 2,5 miljoen euro. Het project groepeert acht organisaties die in de grensregio Vlaanderen-Nederland actief zijn binnen de bosbeheersector. Voor de provincie Antwerpen zijn dit de Bosgroep Zuiderkempen vzw en het provinciebestuur Antwerpen. Meer informatie over dit project vind je in onze Europese projectendatabank.  

See2Do

Dit project wil particulieren en overheden aanzetten tot energetisch efficiënte renovaties door energieverlies en oplossingen voor dit energieverlies zichtbaar te maken. Meer informatie over dit project vind je in onze Europese projectendatabank

Technische Bijstand

Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen doen, is een goed programmamanagement nodig. Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt betaald door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het project ‘Technische Bijstand’. Zo wordt een investering van meer dan € 300.000.000 in de grensregio mogelijk gemaakt.

Projectverantwoordelijke

De projectverantwoordelijke van het project Technische Bijstand is APB Provinciaal secretariaat voor Europese Structuurfondsen.

Projectpartners

 • Provincie Limburg (NL)
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Limburg (B)
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie West-Vlaanderen
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Rijksoverheid Nederland
 • Vlaamse Auditautoriteit
 • Vlaamse Overheid

Totale subsidiabele kosten

Op een totaal budget van €17.754.150 levert Interreg een bijdrage van € 8.877.075 euro (50%)

Thema

5A – Technische Bijstand

Projectperiode

Startdatum: 01/01/2014
Einddatum: 31/12/2023