Provinciale cofinanciering

In het kort

Hieronder vind je in het kort de belangrijkste punten uit het cofinancieringsreglement. Dit is slechts een samenvatting waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het volledige reglement vind je onderaan deze pagina.  

Voor wie?

Je moet een rechtspersoonlijkheid bezitten en deelnemen aan een Europees gesubsidieerd project. Projecten die steun ontvangen van van Leader of PDPO III kunnen geen provinciale cofinanciering aanvragen.

Voor welke projecten?

Alleen projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een aanzienlijke meerwaarde voor bieden, komen in aanmerking voor cofinanciering. Wil je weten of jouw project geschikt is? Neem dan voordat je een aanvraag indient, contact op met dienst Europa om je project af te toetsen.

Hoe vraag ik provinciale cofinanciering aan?

Vul het aanvraagformulier onderaan deze pagina digitaal in, onderteken dit en stuur het samen met eventuele bijlagen per post op naar:

Provinciebestuur Antwerpen
Dienst Europa
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Of bezorg het per e-mail aan:

Europa@provincieantwerpen.be met in cc: pieter.soetewey@provincieantwerpen.be

Aanvraag is geen toekenning

Een aanvraag van provinciale cofinanciering leidt niet automatisch tot een toekenning. Dit is afhankelijk van inhoudelijke, regelgevende en budgettaire parameters.

Deadlines

De volgende deadline is 1 april 2021.