Interreg 2 Zeeën

4 prioritaire assen

Naast de vier prioritaire assen en de zes specifieke doelstellingen zijn er ook nog een tweetal overkoepelende thema's namelijk: ondersteuning van KMO's en de zogenoemde 'maritieme dimensie'.

1. Technologische en sociale innovatie

  • Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie
  • Bevordering van innovatie door relevante actoren
  • Ontwikkeling van sociale innovatie i.v.m. grote maatschappelijke uitdagingen

2. Koolstofarme technologieën

  • Uitbreiding van de invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheid en burgers

3. Aanpassing aan klimaatverandering

  • Verbetering van het aanpassingsvermogen van publieke en private actoren om hun klimaatadaptatiemaatregelen beter te coördineren en de weerbaarheid te vergroten

4. Hulpbronnenefficiënte economie

  • Bevordering van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen door de invoering van nieuwe oplossingen voor een groenere economie
  • Bevordering van nieuwe oplossingen in de circulaire economie

Financiering

Een maximale EFRO-bijdrage van 60%. Dit percentage kan gedurende de looptijd van het programma variëren. Bij iedere projectoproep zal het programma cofinancieringspercentage aangegeven.

Werking van projectoproepen

Eén of twee projectoproepen per jaar. Het programma werkt met een twee-stapsprocedure. Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

Programma-specifieke eisen

Elk project moet minimaal één Engelse partner hebben.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.2seas.eu.

Programmagebied

Het 2 Zeeën programma omvat de kustregio's van vier EU-lidstaten langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal: Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland, West-Nederland en de Belgische provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Ten opzichte van de vorige programmaperiode is het programmagebied uitgebreid langs de Nederlandse kust tot aan het eiland Texel en in Engeland (Swindon en Peterborough).

Gebiedskaart Interreg 2 Zeeën
Landkaart met markering van het Interreg 2 Zeeëngebied
Logo Interreg 2 Zeeën
Logo Interreg 2 Zeeën

Nieuws