EFRO Vlaanderen

Prioriteiten

De algemene doelstelling van EFRO Vlaanderen is vertaald in vier prioriteitsassen.

1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • versterken van onderzoek en ontwikkeling door het opzetten van living labs
 • verspreiding van nieuwe technologieën, door het opzetten van specifieke innovatieve demonstratieprojecten (technieken en methodieken)

2. Versterking concurrentievermogen kmo’s

 • intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap
 • ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen
 • innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s
 • kennispotentieel binnen kmo’s

3. Overgang naar een koolstofarme economie

 • doorgedreven energetische renovatie van bestaande residentiële gebouwen
 • de verspreiding van innovatieve duurzame bouwtechnieken
 • het verbeteren van duurzame stedelijke mobiliteit
 • het bevorderen van energie-efficiëntie in KMO’s
 • het wegwerken van knelpunten inzake hernieuwbare energie

4. Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Deze doelstelling heeft enkel betrekking op de steden Antwerpen en Gent. Ze focust op de aanpassing aan de klimaatverandering, bescherming leefmilieu en kleinschalige stedelijke projecten m.b.t. sociaal - economische opwaardering van achtergestelde buurten.

Financiering

De maximale EFRO-bijdrage is 40%.

Werking van projectoproepen

Eén of twee projectoproepen per jaar.

Programma-specifieke eisen

 • Project moet aansluiten bij het Vlaams beleid (gezien mogelijkheid tot Vlaamse cofinanciering)
 • Geen buitenlandse partners nodig
 • Projectduur van werkingsprojecten maximaal 2 jaar en investeringsprojecten maximaal 3 jaar

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.efro.be 

Logo EFRO
Logo EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuws