Interreg Noordwest-Europa

Prioriteiten

Hieronder vind je de drie belangrijkste punten van het programma.

1. Innovatie

 • Innovatie bij bedrijven aanmoedigen.
  • Regio`s met weinig innovatie samen laten werken.
  • Stijging van de competiviteit van bedrijven door de demonstratie van nieuwe producten, diensten en processen.
  • Sociale innovatie voor de doelgroepen: kansarme of met uitsluiting bedreigde groepen en gemeenschappen onder druk.

2. Overgang naar een koolstofarme economie:

 • Invoeren van CO2-, energie- en klimaatbeleid. Doelgroepen: huishoudens/inwoners, woningbouwcorporaties en overheidsinstanties
 • Invoeren van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten. Doelgroepen: huishoudens/inwoners, (sociale) ondernemingen, overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor energiebesparende maatregelen, ondersteunende instanties en milieu- en energie-instanties.
 • Uitstoot van koolstof verminderen in vervoerssystemen. Doelgroepen: huishoudens/inwoners, overheidsorganisaties met strategische of wettelijke vervoersbevoegdheden, openbaarvervoerbedrijven, ondernemingen in de vervoersector

3. Efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen

 • Optimaliseren van het (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Doelgroepen: consumenten, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties op milieugebied, ondernemingen en landeigenaren

Financiering

De maximale EFRO-bijdrage is 60%.

Werking van de projectoproepen

Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in. Is dit goedgekeurd? Dan kun je een volledig aanvraagdossier indienen.

Programma-specifieke eisen

Minimaal twee partners uit verschillende lidstaten.

Programmagebied

Programmagebied Interreg Noordwest-Europa
Landkaart programmagebied Interreg Noordwest-Europa

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.nweurope.eu

Logo Interreg Noordwest-Europa
Logo Interreg Noordwest-Europa

Nieuws