Interreg Noordzeeregio

Prioriteiten

De algemene doelstelling is vertaald in vier prioritaire assen waarbij betrokkenheid van KMO`s en sociale inclusie overkoepelende thema`s vormen.

1. Gaan voor groei: ondersteunen van economische groei in de Noordzeeregio
Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie versterken

2. Eco-innovatie: stimuleren van een groene economie
Behoud en bescherming van het milieu, promotie van efficiënt hulpbronnengebruik

3. Duurzame Noordzeeregio: bescherming tegen klimaatverandering en milieubehoud
Promotie van klimaatveranderingsmaatregelen, risicopreventie en -management
Behoud en bescherming van het milieu, promotie van efficiënt hulpbronnengebruik

4. Promotie van groene transport en mobiliteit
Promotie van duurzaam transport en het verwijderen van knelpunten in belangrijke transportnetwerken.

Financiering

De maximale EFRO-bijdrag is 50%.

Werking van projectoproepen

Het programma werkt met een twee-stapsprocedure. Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

Programma-specifieke eisen

Minimaal drie partners, elk uit een verschillende lidstaat.

Programmagebied

Programmagebied Interreg Noordzeeregio
Kaartje programmagebied Interreg Noordzeeregio

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.northsearegion.eu.

Logo Interreg Noordzeeregio
Logo Interreg Noordzeeregio

Nieuws en kalender