Interreg Vlaanderen-Nederland

Algemene doelstelling

Slimme, duurzame en inclusieve groei in de grensregio, door innovatie, vergroening en een betere benutting van het arbeidspotentieel.

Prioriteiten

1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

  • Onderzoeksinfrastructuur voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling bij private en publieke kennisinstellingen
  • Valorisatie van kennis en innovatie vanuit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

2. Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

  • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven: demonstratie innovatieve maatregelen en technieken
  • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector: demonstratie innovatieve maatregelen en technieken
  • CO2-reducerende innovatie en implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën

3. Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen

  • Biodiversiteit, bodembescherming en ecosysteemdiensten, in de economisch intensief benutte Grensregio.
  • Innovatie voor bescherming milieu en het efficiënt omgaan met hulpbronnen
  • Efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven

4. Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

  • Aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Financiering

De maximale EFRO-bijdrage is 50%.

Werking van de projectoproepen

Eén tot drie projectoproepen per jaar. Het programma werkt met een twee-stapsprocedure. Eerst dien je een beknopt projectvoorstel in (stap 1), als dit door de preselectie komt, werk je verder aan een volwaardig aanvraagdossier (stap 2).

Programma-specifieke eisen

• Minimaal één Vlaamse en één Nederlandse partner
• Sterke focus op samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met opleidings- en innocatiecentra en onderwijsinstellingen in alle innovatie-ambities

Programmagebied

Gebiedskaart Interreg Vlaanderen-Nederland
Landkaart programmagebied Interreg Vlaanderen-Nederland

Meer informatie

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.grensregio.eu.

Logo interreg Vlaanderen-Nederland
Logo interreg Vlaanderen Nederland

Nieuws

Nieuws