Thematische fondsen

Activiteiten

De thematische fondsen richten zich vooral op:

  • Onderzoek en innovatie
  • Kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw
  • Innovatie en demonstratieprojecten
  • Europese en cross-sectorale samenwerking

Thema`s ≠ sector

De programma’s zijn thematisch van insteek, maar niet steeds gekoppeld aan sectoren. Je hoeft dus geen onderwijsinstelling te zijn om een Erasmus+ aanvraag te doen of geen natuurvereniging om een LIFE-project in te dienen. Het belangrijkste is dat jouw project bijdraagt aan de doelstellingen van het programma. Met andere woorden: denk ook ruim!

Idee of vraag? Dienst Europa helpt je verder!

Heb je een idee voor een project? Ben je benieuwd wat de fondsen voor jouw organisatie kunnnen betekenen? Of wil je meer informatie over een fonds? Laat het ons weten, we helpen je verder. Bel, mail of kom langs om de mogelijkheden te overlopen. Contactgegevens vind je rechts bovenaan deze pagina.

Beknopt overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de meest in het oog springende programma`s.

Programma Inhoud
Horizon 2020 Onderzoek en innovatie
Erasmus+ Onderwijs, opleiding,  jeugd en sport
Life

Milieu, klimaat en de omgeving.

Creatief Europa Ondersteuning voor creatieve en culturele sectoren
Europa voor de burger Verkleinen van de kloof tussen Europa en haar burgers door het verbeteren van burgerparticipatie en herdenking van Europese geschiedenis
Europees Programma voor Tewerkstelling en Sociale Innovatie (EaSI) Werkgelegenheid, verbetering van sociale bescherming en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Rechten en Burgerschap Bevordering van grondrechten, anti-discriminatie, diversiteit, en gelijkheid
Cosme Versterken van het concurrentievermogen van ondernemingen en KMO`s
Urban Innovative Actions  Innovatieve acties voor steden en gemeenten 
Andere Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, justitie, CEF, Douane 2020, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), consumentenprogramma, ...

Compleet overzicht Vlaanderen

De Europese subsidiegids van het Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) geeft een compleet overzicht van de beschikbare Europese fondsen in Vlaanderen.