Glastuinbouw

Serre

Ruimtelijk beleid voor glastuinbouw

De glastuinbouwsector is in volle transitie. Enerzijds worden bedrijven groter en hoger dan ooit, anderzijds doven kleinere/oudere bedrijven uit. Ruimtelijk stelt zich dat voor de uitdaging ‘Waar is nog ruimte voor een modern glastuinbouwbedrijf?’ en ‘Wat met de kleinere/ niet meer actieve bedrijven?’.

Hiervoor werken wij samen met de gemeenten ruimtelijke glastuinbouwvisies uit waarbinnen de glastuinbouwsector zich autonoom kan ontwikkelen. Autonoom betekent dat de tuinder zelf instaat voor de verwerving van gronden en voor het aanvragen van vergunningen.

Het ruimtelijk onderzoek is dus het kader waarbinnen de glastuinbouw in de provincie Antwerpen zich kan ontwikkelen. Vanuit de dienst Landbouw- en plattelandsbeleid ondersteunen wij tuinder en gemeenten met vragen over vergunningen, integratie,… Hiervoor hebben wij een glastuinbouwloket dat fungeert als aanspreekpunt en de brug vormt tussen tuinder en overheid.

Verder zetten wij via projectwerking in op volgende verduurzamingsthema’s: energie (restwarmte, diepe geothermie), CO2, water, nieuwe teelten in bestaande serres, landschap integratie,…