Land- en tuinbouw in cijfers

Ongeveer 92 500 ha (ca. 1/3) van de oppervlakte van de provincie is in landbouwgebruik.
Onze provincie telt 3.627 professionele land- en tuinbouwbedrijven.

Teelten

voedergewassen_mais_1

De teelt van voedergewassen neemt in onze provincie 79% van het landbouwareaal in. Daarvan zijn maïs en gras de meest geteelde gewassen. Slecht 1% van de voedergewassen werd in 2014 ingenomen door andere voedergewassen, zoals bijvoorbeeld voederbieten en klaver.

Akkerbouw neemt 15% van het landbouwareaal in en bestaat uit korrelmaïs (52%), aardappelen (28%), granen (16%) en nijverheidsgewassen (4%).

Slechts 6% van het landbouwareaal wordt ingenomen door tuinbouw. Daarvan situeert 5% zich in openlucht, verdeeld over vooral groenteteelt (43%) en boomkwekerij (35,5%) en een kleiner deel sierteelt, boomgaarden, aardbeien en klein fruit.

Onze provincie is koploper in aardbeien in openlucht met 45% van het Vlaamse areaal.  Een sterk opkomende sector is de boomkwekerij.

Van het provinciaal landbouwareaal wordt hooguit 1% ingenomen door glastuinbouw. Daarmee zijn we koploper met 42% van het glastuinbouwareaal. De glastuinbouw is sterk in verse groenten met 59 % van het Vlaamse areaal en in aardbeien met 45% van het Vlaamse areaal. Qua verse groenten is de teelt van tomaten de grootste (63%) en daarop volgend de paprikateelt (13%). Onder andere teelten vallen de droog geoogste peulvruchten, zoals bonen en erwten. Deze komen nauwelijks voor in de provincie Antwerpen.

Veestapel

huisvesting_9

Ruim de helft van het aantal landbouwbedrijven in de provincie is in het bezit van rundvee. Dat verklaart het groot areaal aan voedergewassen. In de provincie Antwerpen zijn de melkvee-, vleeskalveren-, pluimvee- en melkgeitenbedrijven sterk gespecialiseerd. In het aantal vleeskippen en vleeskalveren zijn we koploper t.o.v. de andere Vlaamse provincies.

Op zoek naar actuele cijfers?

Download dan de fiche 'Land- en tuinbouw in cijfers: cijfers provincie Antwerpen'. Ben je op zoek naar cijfers per individuele gemeente? Dan kun je deze opvragen via een mailtje naar landbouw@provincieantwerpen.be.