LEADER

Kaart Leader

Onze provincie telt 3 Leadergebieden: LEADER Kempen Oost (oranje gebied), LEADER Kempen Zuid (bruine gebied) en LEADER MarkAante Kempen + (gele gebied). De coördinatie van deze 3 gebieden gebeurt door Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

 

 

 

 

 

Specifieke thema's per gebied 

Elk LEADERgebied zet in op 3 thema’s, vanuit een agrarische invalshoek. Elk thema werd verder vertaald in een aantal concrete subdoelstellingen. Deze kun je nalezen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van ieder gebied. Om deze te lezen, klik je op de naam van het LEADERgebied.

LEADER Kempen Oost

Thema 1: Landbouw- en natuureducatie

 • D1:Vernieuwende vormen van landbouweducatie met bijzondere aandacht voor scholen
 • D2: Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte.
 • D3: Boer-burgerinitiatieven
 • D4: Ondersteunen belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sector overschrijdende conflicten in landelijk gebied

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de agrarische identiteit van de regio
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen tot de streekidentiteit
 • D3: Opzetten recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit, streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw

 

LEADER MarkAante Kempen+

Thema 1: Landbouw-en natuureducatie

 • D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet, met bijzondere aandacht voor scholen. 
 • ​D2: Werken aan innovatieve vormen van landbouw -en natuureducatie, gericht op een breed publiek
 • D3: Invulling geven aan waardevolle historische gebouwen als educatieve poorten (landbouw en natuur)
 • D4: Natuur-en plattelandseducatie aanbieden voor landbouwers​​

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

 • D1: De Noorderkempen als het ideale landbouwgebied
 • D2: Experimenten en strategieën voor leegstaande boerderijen
 • D3: Landschapsherstel
 • D4: Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven
 • D5: Beleving en educatie binnen/van de open ruimte
 • D6: versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern)

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw

 

LEADER Kempen Zuid

Thema 1: Werken aan biodiversiteit op het Vlaamse platteland

 • D1: Agrarisch natuurbeheer door (en met) landbouwers
 • D2: Meer biodiversiteit in het landbouwlandschap
 • D3: Werken aan draagvlakverbreding rond agrobiodiversiteit
 • D4: Groene verbindingen (open ruimte kavels, trage wegen, zichtassen…) tussen dorp en platteland (binding van mensen in het dorp met het platteland verbeteren, groene ontmoetingsplekjes en rust-en poosplaatsen, burgerinitiatieven met respect voor landbouw).

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Hoeve- en streekproducten 2.0
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen aan de streekidentiteit
 • D3: Branding van de streek, binnen het merk Kempen
 • D4: Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken (agrarische focus loslaten)
 • D5: het verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw

 

Een LEADERproject indienen

Wil je een LEADERproject indienen? Klik dan op onderstaande link. Hier vind je alle nodige documenten om een goed project te schrijven. Je vindt er ook de contactgegevens van onze LEADERcoördinatoren. Contacteer hen om je projectvoorstel te bekijken. Samen maken we jouw project nog beter!