Eigen onderzoek: Stofreductie

Arbeidsomstandigheden

Meten om te weten

In het volièresysteem gaan we stofconcentraties meten. Dit doen we op verschillende hoogtes en tijdstippen. We bepalen de blootstelling aan fijn stof van de pluimveehouder. Uiteindelijk testen we stofreductietechnieken uit op basis van ionisatie.

Stofreductie door ionisatie

Bij ionisatie genereer je geladen ionen. Die staan hun elektrische lading af aan de stofdeeltjes. En plakken zo aan tegengesteld geladen of geaarde oppervlakken. Zo worden ze uit de lucht verwijderd.

We kiezen één luchtzuiveringssysteem op basis van ionisatie uit. Dit systeem installeren we in één van onze volièrestallen.