FOD Layerhouse

Volièrestal

De vijf grootste verbeterpunten bij volièrestallen in kaart gebracht!

We bepaalden de vijf belangrijkste verbeterpunten. Dit deden we samen met het ILVO:

 • Variabele productieresultaten.
  Laat je de natuur meer zijn gang gaan? Dan kun je het productieproces moeilijker controleren.

 • Hoge stofconcentraties.
  Door extra bewegingsvrijheid waait het stof constant op.

 • Vederschade.
  De wet van de sterkste komt naar boven. Meer dan in een kooihuisvesting.

 • Botbreuken.
  Kunnen de kippen vrij rondvliegen? Dan botsen ze af en toe wel ergens tegen.

 • Sterfte.

Wanneer komen deze knelpunten versterkt voor? We gingen bij vrijwillige pluimveebedrijven op zoek. Ook in onze eigen leghennenstal gingen we aan slag. Daar onderzochten we technieken om fijn stof te reduceren.

Het ILVO zocht verbanden tussen allerlei factoren. De algemene staat van dierenwelzijn en het leghennenras. De kenmerken van de huisvesting en het management.

Ook botafwijkingen en –breuken kwamen aan bod. Het ILVO zocht manieren om deze verminderen. Dit deden ze via de genetische lijn. En de dieromgeving tijdens de opfok- en legperiode.

Dit project wordt gesubsidieerd door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmileu ken verloopt in samenwerking met ILVO.