Doctoraatsonderzoek: Legcyclus verlengen

Voerproef

Calciumgehalte in voor- en namiddagvoer

Leghennen hebben een variërende nutriëntenbehoefte en calciumbenutting. Een nieuw voerconcept baseert zich op “split”-voeding. Zo voederen we volgens de behoefte van de hen.

We vergeleken het “split”-systeem met een standaard voerconcept. Zowel bij witte als bruine leghennen in verrijkte kooien. En bij bruine leghennen in een 2-rij volièrehuisvesting. Het conventioneel voederverstrekkingsysteem bevatte één soort voer. Dit kregen de hennen de hele dag door. Het “split”-systeem voorzag twee soorten voeder.

's Voormiddags gaven we een energie- en eiwitrijker voeder. Dit zijn snel opneembare, fijngemalen kalksteentjes. 's Namiddags gaven we een calciumrijker voeder. Grove kalksteentjes die langer in de maag aanwezig zijn. Zo zorgen ze ’s nachts ook voor meer beschikbare Ca.

Lichtproef

"Snel" versus "traag" lichtschema

Naast de voederproef testten we twee lichtschema’s. Dit deden we bij witte leghennen. Die zaten in een 1-rij volièrehuisvesting. Dit trokken we door naar de opfok. Daar zaten de poeljen ook op twee verschillende lichtschema’s. De helft van de hennen kreeg een conventioneel lichtschema. De andere helft kreeg een “vertraagd” lichtschema. Hierdoor kwamen de poeljen later in de leg. We verwachten ook een langere en hogere persistentie. De resultaten zien we op het einde van de ronde in 2017.

Naast productie volgden we ook eikwaliteit en botontwikkeling op. En dit vanaf opzet tot einde van de legronde. Zowel bij de voer- als de lichtproef.

Kies je voor een langere legduur? Hou hier rekening mee in het begin van de legronde. Laat jonge hennen later in productie komen.

Lees ook onderstaande mededelingen over de verkennende licht- en voerproeven in ons eigen onderzoek die tot dit project geleid hebben.