DEMO Opvang kuikens

Kuikens in klimaatafdeling

Project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement”

Wil je jonge kuikens goed opvangen? We reiken je via demonstratie goede handvaten aan. Dit doen we via:

  • monitoring van de wijze waarop vleeskuikenhouders eendagskuikens opvangen
  • intense coaching van vijf pluimveebedrijven gedurende zes rondes
  • demonstrerende praktijkproeven op ons bedrijf

Monitoring

We gaan op zoek naar 50 vleeskuikenbedrijven. De bedrijfsdierenartsen volgen voor ons deze parameters op:

  • dag 0: gemiddeld gewicht, gemiddelde rectale temperatuur, stal- en vloertemperatuur, kwaliteit en temperatuur van het drinkwater
  • dag 1: kropvulling en gemiddelde rectale temperatuur
  • dag 7: gemiddeld gewicht, uniformiteit van de eendagskuikens, drinkwaterkwaliteit

De pluimveehouder houdt dan nog dagelijks de sterfte bij.

Coaching

Vijf vleeskuikenbedrijven krijgen van onze onderzoekers begeleiding. Dit in samenspraak met de broeierijen en bedrijfsdierenartsen. We voeren dezelfde metingen uit als bij de monitoring. Ook bepalen we de kuikenkwaliteit via de Pasgar-score. En volgen we het temperatuurverloop tijdens de eerste levensweek.

Praktijkproeven

Onze proefstal heeft 12 apart te sturen klimaatafdelingen. Daarin vangen we eendagskuikens op van verschillende tomen moederdieren. Die houden we in gescheiden compartimenten. We verzamelen alle kennis rond opvang van eendagskuikens. Uit literatuur, expertise, en resultaten van monitoring en coaching. Die passen we toe tijdens zes rondes. De focus ligt tegelijk op het stalklimaat beheersen.

Dit demonstratieproject wordt gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Vakgroep Pluimvee van Boerenbond, de Vlaamse Vereniging voor Bedrijfspluimveehouders, de Beroepsvereniging Fokkers en Broeiers en de bedrijfsdierenartsen.
Verplicht logo DEMO projecten